Blogreeks 'Anti-racisme in de vrijetijdssector: wat na #BLM'

item_left

item_right

Blogreeks 'Anti-racisme in de vrijetijdssector: wat na #BLM'

Blogreeks

Voor de strijd tegen racisme en discriminatie vinden we het hoopvol dat vele vrijetijdsorganisaties gedurende meerdere maanden in 2020 de Black Lives Matter beweging hebben gesteund en dit kenbaar hebben gemaakt op sociale media. We willen kijken naar hoe deze steun vandaag en in de toekomst navolging kan krijgen en we doen dat hier alvast in de blogreeks 'Anti-racisme in de vrijetijdssector: wat na #BLM?'

De vraag in elk deel van de reeks is telkens: wat is er nodig in een dagelijkse werking en praktijk om echt een verschil te maken?

We krijgen hierop een antwoord via bijdragen van personen met een uitgesproken standpunt over de strijd tegen racisme, gebaseerd op hun kennis uit hun professionele en/of activistische ervaring. We vragen hun reflectie op de actuele beweging in het cultuur-, jeugd- en sportveld, maar polsen ook naar hun advies. Wat zijn hun aanbevelingen aan organisaties en lokale besturen om actiever op te treden tegen racisme en discriminatie?

Elke schrijver in deze reeks focust zich op 1 of meerdere domeinen in het vrijetijdsveld. Hieronder lees je de verschillende bijdragen: