Oproep: Neem deel aan het onderzoek ‘Hoe ingaan tegen racisme en discriminatie'

item_left

item_right

Oproep: Neem deel aan het onderzoek ‘Hoe ingaan tegen racisme en discriminatie'

aline

 

Voor wie?

Deze oproep richt zich tot vrijwilligers en professionals actief in jeugd-, cultuur-, sport- en welzijnsorganisaties. Het onderzoek bestaat uit een drietal vragenrondes, die telkens een vijftiental minuten van je tijd vragen. Anonimiteit wordt gegarandeerd.

Waarom meedoen?

Racisme, discriminatie en uitsluiting komen nog steeds voor in onze samenleving, en duiken helaas ook op in het jeugdwerk, in sportverenigingen, en bij culturele evenementen. Wat kan jij als begeleider, organisator, of vrijwilliger hiertegen doen? Dat is de uitdaging die Demos, samen met jouw organisatie aangaat met het project ‘Speak Out / Act In’.

We willen iedereen die werkt met kinderen en jongeren ondersteunen hoe samen een vuist te maken tegen racisme en discriminatie. Niet alleen wanneer het zich voordoet in je directe omgeving, maar ook door structureel racisme en systematische uitsluiting te (h)erkennen en te bestrijden.

Hiervoor hebben we jouw inbreng nodig. We willen jouw inzichten, ervaringen, noden en ideeën onderzoeksmatig inventariseren en samenbrengen met deze van andere vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals. Zo willen we stapsgewijs tot een coherent actieplan komen dat we zullen omzetten in concrete tools, educatie en gezamenlijke aanpakken. Dit om werkelijk een verschil te maken voor jeugd, cultuur, sport en welzijn om diversiteit en gelijkheid in gemeenschap te realiseren.

Hoe werkt het?

Je wordt gevraagd om deel te nemen aan een drietal vragenrondes, die telkens een vijftiental minuten van je tijd vragen. Tussen elke ronde verfijnen we de bekomen inzichten zodat we uiteindelijk allen tezamen tot een consensus komen. Die consensus vormt de leidraad voor de verdere acties en instrumenten van het project Speak Out / Act In. Zo komen we tot een concreet handelingskader voor organisaties die werken met en voor kinderen en jongeren en tools om medewerkers en vrijwilligers op dit thema te versterken. Hoe breder de waaier aan kritische en inspirerende inzichten, hoe meer draagvlak we samen kunnen creëren! De uitkomsten van het onderzoek worden ook breed gedeeld in de samenleving en gericht worden gebruikt door diverse beleidsactoren.

Praktisch

Om een goed overzicht te houden van alle aanmeldingen vragen we je dit formulier te gebruiken. We vragen daarin je contactgegevens om ons later verder te kunnen informeren. Voor elke aanmelding garanderen we anonimiteit. Aanmelden voor de vragenrondes kan tot en met 31 mei!