Speak out Act in

Iedereen van ons weet en erkend luid en duidelijk dat we racisme en discriminatie nog altijd laten gebeuren. Soms onbewust. Omdat we onze eigen vooroordelen en stereotypen nog niet scherp in beeld hebben. Soms moedwillig. Omdat we niet weten hoe we best tegen racisme en discriminatie kunnen ingaan.

Speak Out, Act In! wil professionals en vrijwilligers versterken in hoe ze met racisme en discriminatie kunnen omgaan in hun werking met kinderen en jongeren.

Rod Long via Unsplash(beeld: Rod Long via Unsplash)

Het project Speak Out, Act In! wordt mogelijk gemaakt door de steun van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) in het kader van het Horizontaal Integratie- en Gelijke kansenbeleidsplan 2020-2024. Twee jaar lang (2021-2022) zoeken we samen met het werkveld naar manieren die de handelingsbekwaamheid van professionals en vrijwilligers vergroten als het gaat over racisme en discriminatie binnen sport, cultuur, jeugd en jeugdzorg.

Fase 1: Wat is er en wat is er nodig?

We vertrekken niet van een blanco blad. We maken een mapping van bestaande benaderingen. Het startpunt hiervoor is wat bestaat in het jeugdwerk in Vlaanderen, Brussel en in het buitenland. Maar we kijken ook naar wat ontwikkeld werd in andere sectoren. Deze inventaris van bestaande benadering, methodieken en tools leggen we voor aan stakeholders en ervaringsdeskundigen. Wat werkt? Door wie? In welke omstandigheden, en waarom? Op deze manier gaan we na welke methodieken en tools relevant zijn, welke lacunes er bestaan en verkennen we wat het voorwaarden zijn is om bepaalde tools en methodieken te gaan gebruiken binnen organisaties in verschillende sectoren.

Fase 2: Hackathon

Samen met het werkveld zetten we een event op om oplossingsgericht prototypes van methodieken, tools en diensten te evalueren en door te ontwikkelen op maat van specifieke doelgroepen en contexten. Deelnemers in deze fases zijn jeugdwerkers en jongeren zelf. Het uiteindelijke doel is te komen tot verschillende prototypes van methodieken, tools en diensten.

Fase 3: Prototyping en testing

We werken toe naar een kompas en een toolbox. Het kompas oriënteert organisaties op voorwaarden en actiegerichte handvaten waarmee ze structureel invulling kunnen geven preventie, sensibilisering, training en begeleiding rond antiracisme en non-discriminatie. De toolbox bevat bestaande en nieuw ontwikkelde instrumenten en methodieken. Het ontsluit o.a. praktische ‘how-to’s’ rond het inzetten van het persoonlijke verhaal, het oefenen van dialoog­ en reflectievaardigheden en het aangaan van een positieve confrontatie.

Fase 4: Disseminatie en training

We willen dat meer organisaties aan de slag gaan met het kompas en de toolbox en dat ze daarbij ook gemakkelijker ondersteuning vinden bij expertorganisaties uit hun sector. Samen met stakeholders en belanghebbenden werken we daarvoor een disseminatieplan uit.