Dossier Project Speak Out, Act In!

item_left

item_right

Dossier Project Speak Out, Act In!

Dossier

Met het project Speak Out, Act In! willen we samen met andere actoren in ons werkveld meer leren over hoe we kunnen ageren tegen racisme en discriminatie in de jeugd-, sport- en cultuursector. Hieronder vind je onze blogs, artikels en relevante publicaties voor Speak Out, Act In!. In de komende maanden voegen we meer updates toe over de ontwikkelingen binnen dit project.

In dit artikel vertellen we over de uitgangspunten en methoden die we gebruiken om dit project zo gedragen mogelijk vorm te geven en welke impact we nastreven. We geven onder meer do’s en don’ts van onze methodiek.

Slechts 10% van de deelnemers aan onze bevraging voor 'Speak Out, Act In!' geeft aan dat in hun ervaring de verantwoordelijken van hun sector verplicht een training krijgen waar discriminatie aan bod komt. Deze en andere bevindingen presenteren we in een rapport dat je via de link hierboven kan inkijken. Dit rapport bundelt resultaten uit de bevraging én uit een brede literatuurstudie.

We bespreken in deze reeks de vijf challenges die aan bod kwamen in de hackathon van september 2021 en stellen kort de coaches voor die de challenges begeleiden.