Rapport Speak Out, Act In! - Ageren tegen discriminatie

item_left

item_right

Rapport Speak Out, Act In! - Ageren tegen discriminatie

Document

Slechts 10% van de deelnemers aan onze bevraging voor 'Speak Out, Act In!' geeft aan dat in hun ervaring de verantwoordelijken van hun sector verplicht een training krijgen waar discriminatie aan bod komt. Deze en andere bevindingen presenteren we in een rapport dat je hieronder kan inkijken. Dit rapport bundelt resultaten uit de bevraging én uit een brede literatuurstudie.

Het project Speak Out, Act In! wil jeugdwerkers, medewerkers in de jeugdzorg en actoren in de sport- en cultuursector versterken in hoe ze met discriminatie kunnen omgaan in hun werking met jongeren. Als deel van dat project organiseerden we in de voorbije maanden een brede bevraging bij die medewerkers en voerden we een literatuurstudie uit.

Het rapport over die bevraging en literatuurstudie, geschreven door Koen Depryck, vormt de basis waarmee we verder stappen zetten in het project. Het is ook het document waarmee we begrippen als 'discriminatie' en 'racisme' duiden en waarmee we de huidige situatie rond die thema's in de sectoren jeugd, cultuur en sport weergeven.

Speak Out, Act In! biedt een participatief forum met als doel duurzame verankering en prioriteren van antidiscriminatie en racismebestrijding, om zo tot strategieën, samenwerkingen en het ontsluiten van tools te komen die in meerdere situaties en in verschillende sectoren gebruikt kunnen worden. Het project omhelst ook een hackathon met jeugdwerkers en jongeren en een afsluitende studiedag.

Enkele bevindingen uit het rapport:

  • 60% van de respondenten van de bevraging geven aan dat vooroordelen regelmatig tot zeer vaak voorkomen. Voor stereotypering is dat 50%. De derde in het rijtje, discriminerend taalgebruik, wordt slechts door 28% als regelmatig of zeer vaak voorkomend aangegeven. De vraag naar wanneer taalgebruik discriminerend is, is overigens ook voer voor reflectie en debat.
  • Groepsdruk en de druk van groepjes en kliekjes binnen een groep worden door de respondenten aangegeven als de vaakst voorkomende bron van druk.
  • Slechts 10% van deelnemers aan de studie geven aan dat in hun ervaring binnen hun sector de verantwoordelijken (leidinggevenden, animatoren, trainers ...) verplicht een training krijgen waarbij discriminatie aan bod komt. 55% geeft aan dat zo’n training mogelijk is op vrijwillige basis en 35% geeft aan dat zo’n training er gewoon niet is.

Bekijk of download hier het rapport.

Schrijf je zeker ook in voor onze hackathon op 24 en 25 september, als mee wilt werken aan een aanpak tegen racisme en discriminatie of graag wilt uitwisselen met anderen uit jouw sector. Zie hierover meer info op deze pagina.