Vrije tijd, ook voor jonge nieuwkomers?

item_left

item_right

Vrije tijd, ook voor jonge nieuwkomers?

Publicaties

Het Agenschap Integratie en Inburgering zet samen met Bataljong in op een sterk beleid voor jonge nieuwkomers, ongeacht hun achtergrond. Vrije tijd is een belangrijk onderdeel van een sterk beleid dat kinderen en jongeren de noodzakelijke ruimte en actie biedt om zich te kunnen ontplooien. Jonge nieuwkomers tussen 12 tot 25 jaar verdienen in deze publicatie aandacht wegens de uitdagingen die ze ondervinden om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod.

Deze publicatie heeft als doel om informatie te bezorgen i.v.m. de leefwereld van deze doelgroep en om te inspireren tot een uitnodigend, relevant en passend vrijetijdsaanbod. Bedoeld voor zij die werken aan de regie, vormgeving of uitvoering van het vrijetijds- en of diversiteitsbeleid.

Om hiermee aan de slag te gaan binnen je organisatie kan je de publicatie hier lezen.