Vrije tijd, in en uit zorg

De vrijetijdsbesteding van mensen met een beperking valt tussen twee stoelen: tussen een welzijnssector die moeilijk aan ‘vrije tijd’ toekomt en tussen een vrijetijdssector die maar moeilijk ‘personen met een beperking’ bereikt. In dit programma kaarten we dit aan en duiden we oplossingen die beide werelden verbinden. Want vrije tijd, dat is levenskwaliteit. 

Pages