Komaf

item_left

item_right

Komaf

Zaia El Morabit

Alle kinderen en jongeren hebben recht op vrije tijd. Het project Komaf is een samenwerking tussen De Ambrassade, Bataljong, JINT en Kenniscentrum Kinderrechten. Komaf wil effectief méér jeugdwerk en jeugdaanbod voor méér kinderen en jongeren door letterlijk komaf te maken met drempels. 

Als organisatie word je ondersteund om drempels weg te werken en om een inclusiever programma aan te bieden. Komaf richt zich ook op niet-georganiseerd jeugdwerk. Op hun website lees je meer over het aanbod van vormingen en begeleidingen. Je vindt ook inzichten en inspiratie rond volgende thema's:  

  • Laagdrempelig jeugdwerk
  • Toegankelijkheid
  • Samenwerking
  • Ontmoeting opzetten

Je vindt heel wat artikels en tools op de website van Komaf.

Ook vanuit Demos zetten we verder in op participatie in de vrije tijd van kinderen en jongeren die (structurele) uitsluiting ervaren. In ons kenniscentrum lees je meer over: 

  • Dialoogdag: uitwisseling met en over jongvolwassenen met een handicap in verschillende sectoren van de vrije tijd. 
  • Praktijkverhalen over sociale integratie in het jeugdwerk.

Eerdere initiatieven van de Ambrassade en Bataljong: