Slotmoment BruKet - Oproep tot meer bruggen bouwen tussen jeugdhulp en jeugdwerk

item_left

tekening van een trap waarbij figuurtjes over verschillende drempels stappen

item_right

Slotmoment BruKet - Oproep tot meer bruggen bouwen tussen jeugdhulp en jeugdwerk

Turid

BruKet is een project van JES Brussel en partners Sonja Erteejee, Cachet vzw, D’Broej en VGC, ontstaan via de projectoproep ‘Over drempels’ waarbij het recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren uit de jeugdhulp centraal staat.

tekening van een trap waarbij figuurtjes over verschillende drempels stappen

10 maanden kon projectmedewerker Camille Keukeleire met de partners aan de slag. Erg kort. Maar ze kon op de eerste lijn kinderen en jongeren hun parcours volgen en merken: nee, het recht op vrije tijd is voor velen niet evident of zelfs onbestaande.

Aangezien het project eindigde, is er een warme en luide oproep aan alle betrokkenen om elkaar te blijven vinden en bruggen te bouwen. Als organisatie loont het hierin te investeren. Zie de drempels en werk eraan. Een brede verantwoordelijkheid, voor organisaties, begeleiders én overheden.

Een brugfiguur blijkt vaak de enige die echt aan toeleiding op maat kan werken. Dit vraagt tijd en mogelijkheden voor kinderen en jongeren om af te tasten en te mogen herbeginnen. Daarnaast kan toeleiding niet van een brugfiguur alleen afhangen, ook de organisaties die een aanbod hebben stappen mee in het verhaal om jongeren vrijetijd aan te bieden.

Jongeren met wie Camille Keukeleire ging praten waren al eens laconiek: “Ben je daar nu weer met je vragen over vrije tijd? Er verandert niets.” Terwijl voor die jongeren waar het lukt om bruggen te slaan, ze de betekenis ervan heel erg voelen. Sommigen krijgen meer kansen in een voorziening dan thuis.

Het project eindigde met een slotmoment op 20 juni. Daar konden we aanbevelingen aanvullen en bespreken. Later deelt BruKet nog de concrete aanbevelingen die uit dit project ontstonden. De update daarvan vind je hier dan ook terug.

Als bijlage vind je alvast het gedicht van Roberto, vrijwilliger bij Cachet vzw, terug. Hij spreekt erin over de moeilijkheden om vrije tijd in te vullen.

Als tweede bijlage vind je tips&tricks terug voor een warm onthaal. Deze maakte Sonja Erteejee op na gesprekken tussen Sonja Erteejee, Circus Zonder Handen, BruKet en Demos vzw. 

Een warm onthaal is vrij eenvoudig maar vraagt aandacht. Het duidt op de manier waarop je mensen ontvangt en het gevoel geeft dat ze welkom zijn. Ook als het de eerste keer is, ook als ze twijfels hebben, ook als ze een 'slechte dag' hebben, ook als ze geen bekenden zien. Het is een manier om iedereen welkom te heten, ongeacht achtergrond. En het is onmisbaar.

foto projectmedewerkster aan het woord met tekst op scherm achter haar