Jongeren aan het woord in het Adviesrapport van het Netwerk tegen Armoede

item_left

de groep jongeren die bevraagd werd tijdens de tweedaagse

item_right

Jongeren aan het woord in het Adviesrapport van het Netwerk tegen Armoede

Turid

Adviesrapport van het Netwerk tegen Armoede: Maatschappelijk kwetsbare jongeren aan het woord over vrije tijd en welbevinden

Het Netwerk tegen Armoede zorgt ervoor dat de stem van maatschappelijk kwetsbare jongeren een plek krijgt binnen het beleid. Dat is broodnodig want onderzoek toont aan dat deze jongeren te vaak vergeten worden bij initiatieven die jongeren beleidsmatig willen betrekken (Goubin, KU Leuven, 2021).

de groep jongeren die bevraagd werd tijdens de tweedaagse

Het advies op de webpagina omvat advies over twee prioriteiten ‘vrije tijd voor allen’ en ‘welbevinden’ van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Voor ‘vrije tijd voor allen’ gaat het advies over hoe vrijetijdsaanbieders hun werking toegankelijker kunnen maken aan de hand van de 7 B’s van toegankelijkheid: Bekend, Betaalbaar, Bereikbaar, Beschikbaar, Begrijpelijk, Bruikbaar, en Betrouwbaar. Voor ‘welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling’ gaat het advies over vier uiteenlopende thema’s: mentaal welbevinden, pesten, thuisloosheid, en jeugdwerkloosheid.

Het advies is bedoeld voor beleidsmedewerkers, onderzoekers, en praktijkwerkers. Hiermee kunnen zij in de toekomst beter inspelen op de uitdagingen en kansen die jongeren in armoede ervaren op vlak van vrije tijd en welbevinden. Dit advies is gebaseerd op de input van jongeren en jeugdwerkers uit verschillende armoedeverenigingen. De meeste input werd verzameld op een tweedaagse themawerking. Maar het advies is ook het vervolg van jarenlange expertise die het Netwerk tegen Armoede heeft opgebouwd in dialoog met jongeren en jeugdwerkers uit armoedeverenigingen.

Lees hier een overzichtelijke samenvatting met onder andere concrete aanbevelingen rond toegankelijkheid onderverdeeld per B van toegankelijkheid of download het volledige rapport. 

Kijk hier naar de aftermovie en thematische stopmotions van de tweedaagse.