Art Without Bars brengt vorming rond Schaduwtheater

item_left

item_right

Art Without Bars brengt vorming rond Schaduwtheater

Vormingstraject
Tue - 04/02/2020 - 10:00 to Tue - 10/03/2020 - 16:30

Art Without Bars brengt kunst binnen de muren van de gevangenis. Ze stellen ook kunst ten toon van gedetineerde en niet gedetineerde kunstenaars op publieke plaatsen. Met hun werking reikt Art Without Bars alternatieve methoden aan voor reïntegratie voor mensen met een justitieel verleden. Ze ontwikkelden een vorming rond de discipline 'schaduwtheater' die ingezet kan worden door hulpverleners die creatief aan de slag willen gaan met kinderen, jongeren of volwassenen.

HET OPZET

De schaduwkunstenaar, vandaag volop aan herwaardering toe, kan zich reeds uitleven op een gewoon wit laken beschenen door een lichtbron. Schaduwkunst gaat van het hanteren van eenvoudige figuurtjes gemonteerd op stokjes, tot het inzetten van het eigen lichaam door bewegingsexpressie, dans en mime. Deze kunstdiscipline kan educatief of herstel ondersteunend ingezet worden door hulpverleners, die creatief aan de slag willen gaan met kinderen, jongeren of volwassenen.  In tegenstelling tot ergotherapie die focust op het beheersen van dagelijkse handelingen bij het psychisch of fysisch kwetsbaar individu, is schaduwtheater er eerder op gericht hem de dagdagelijkse werkelijkheid te leren overstijgen met zijn verbeelding, liefst in groepsverband. In de geest van de Braziliaanse pedagoog Oscar Freire kan men stellen:  met een minimale voorkennis kunnen deelnemers en docenten  samen werken aan de creatie van een eenvoudige schaduwvoorstelling.

Schaduwkunst omvat een brede waaier aan toepassingen om de latente energie van ‘duisternis’ – in dit geval is ze letterlijk en figuurlijk te nemen - te laten openbarsten in de groep. Zowel deelnemers als wie toekijken worden immers geraakt door eenvoudige maar sprekende schaduwbeelden die oplichten, en eventueel vergezeld kunnen gaan van slam poetry  en al dan niet zelf gecreëerde muziek en geluiden.

Het HANDBOEK

De publicatie 'Spelen met schaduw en licht' werd door de vzw Art Without Bars uitgewerkt specifiek voor therapeuten en animatoren die er in forensische ziekenhuizen en detentiecentra creatief mee aan de slag kunnen. De auteurs durven hopen dat de vlotte, in dialogen geschreven handleiding voor schaduwtheater beweging zal brengen waar kwetsbare personen met een justitieel verleden vertoeven.  

De redactie is van de hand van drie animatrices die hun ervaring met schaduwtheater voor deelnemers met een justitieel verleden te boek hebben gesteld. Hun instructies voor schaduwkunstenaars in wording lopen over vijf hoofdstukken: hoe verhalen bedenken en optekenen, hoe beeldmateriaal scheppen, hoe expressief bewegen, hoe audiomateriaal inzetten en tot slot, hoe een schaduwscène inrichten. Het rijk geïllustreerde boek is uitgegeven door vzw Art Without Bars asbl bij Halewijn nv. (108 p., 47 ill.).

De FILM

De titel van de film die bij het handboek hoort te weten ‘Top Hats’ - hoge hoeden -, slaat op deelnemers en begeleiders die men aan het werk ziet tijdens twee jaar schaduwspel en zijn making-of. De duur van film, die samen met het boek verscheen in het voorjaar 2019, bedraagt 35 minuten. Beide landstalen worden gesproken en is er een Engelse ondertiteling. Men kan deze film downloaden met een wachtwoord per mail te bekomen bij de vzw op eenvoudige schriftelijke aanvraag .

VORMINGSSESSIES SCHADUWTHEATER 

De vorming omvatten 4 workshops van 4u gegeven van 10u30 tot 16u30 op dinsdagen. Na elke reeks geeft een docent in een bijkomende workshop feedback op het resultaat dat de cursisten op hun werkveld hebben gerealiseerd. Deze vormingen vinden op aanvraag plaats - voor maximum van 6 deelnemers -  in het Poorthuis, Mechelse vest 10 te Leuven. Kostprijs van de vormingen zijn in functie van het aantal aanvragen. Bij 6 deelnemers bedraagt de totale kostprijs: 350 € per deelnemer. Deze kostprijs omvat het materiaal, het handboek en de film.

Een eerste reeks is gepland op dinsdagen 4 en 18 februari en 3 en 10 maart 2020.