Dag Diversiteit in het Jeugdwerk 2020

item_left

(c)Stampmedia

item_right

Dag Diversiteit in het Jeugdwerk 2020

Studiedag
Fri - 28/02/2020 - 09:00 to 16:00

Op vrijdag 28 februari 2020 organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media voor de derde en laatste keer een studiedag in het teken van het Masterplan ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’ 2018-2020. Dat plan moet ervoor zorgen dat het jeugdwerk een plek wordt waar álle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel zich thuis voelen, ongeacht afkomst, sociaaleconomische situatie, lichamelijke of psychische toestand. Het is een gezamenlijk engagement van de minister van Jeugd, het departement CJM en de brede jeugdwerksector.

(c)Stampmedia

Op deze dag zet het Departement de verwezenlijkingen van het plan in de kijker en staat het stil bij de geleerde lessen en blikken vooruit. Hierbij vertrekken ze opnieuw vanuit de visienota ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’, waar ook het Masterplan op gestoeld is. Daarnaast is er ook een blik op de toekomst. Hoe blijven overheid en sector samenwerken in deze superdiverse samenleving? Welke tools zijn nodig om met diversiteit aan de slag te gaan? Hoe kunnen we van daaruit actief inzetten op de beleidsvoorbereiding? Daarover wil het Departement Cultuur, Jeugd en Media met jou in gesprek gaan.

Voor wie? 

De Dag Divers Jeugdwerk richt zich tot coördinatoren en beleidsmedewerkers van jeugdwerkorganisaties. Heb je expertise met het werken rond diversiteit? Nam je al deel aan voorgaande activiteiten in het kader van het masterplan zoals de projectoproepen ‘Sociale integratie’ of het onderzoek ‘Vrije tijd van jongeren in migratie’? Ben je betrokken bij het uittekenen van het beleid van je organisatie? Dan gaan we graag met jouw input en feedback aan de slag op deze interactieve dag! 

Op het programma

09.00 uur – 09.30 uur - Onthaal met koffie

09.30 uur – 11.30 uur - Plenair gedeelte

  • Verwelkoming
  • Toelichting Visietekst Netwerk Anti-Racisme en Discriminatie (Uit de Marge)
  • Onder de loep – Enkele mijlpalen binnen het Masterplan Diversiteit in/en het Jeugdwerk
  • Stand-upcomedian Erhan Demirci leidt deze dag in goede banen. Het muzikale intermezzo wordt gebracht door jongeren van het BXL Music Lab project.

11.30 uur – 12.30 uur - Keuzesessies Voormiddag

1. Toelichting visienota Diversiteit in/en het Jeugdwerk – (Kris De Visscher, Demos vzw)

Wat? Wat zegt de visienota Diversiteit in/en het Jeugdwerk? Hoe is deze nota tot stand gekomen en is hij nog actueel? De antwoorden op deze vragen en veel meer kom je te weten tijdens deze sessie.

Voor wie? Personen die nieuw in het veld zijn of die meer willen weten over diversiteit, mensen uit andere sectoren of vrijwilligers.

2. Toolbox Diversiteit – Evaluatie + zelf aan de slag – (De Ambrassade en Jeugdwerk voor Allen)                                   

Wat? Hoe wordt het jeugdwerk ondersteund rond diversiteit? Welke ondersteuning biedt De Ambrassade (Toolbox diversiteit) en wat doet Jeugdwerk voor Allen? Waar zijn er nog hiaten? Ga hierover in gesprek met De Ambrassade en Jeugdwerk voor Allen!

Voor wie? Jeugdwerkers, coördinatoren, onderzoekers, aanspreekpunten jeugd- en kinderrechten die het masterplan kennen of een expertise hebben op vlak van diversiteit buiten het masterplan, zonder een structureel engagement binnen de overlegstructuur.

3. Evaluatie Masterplan Diversiteit in/en het Jeugdwerk + vooruitblik (Dep. CJM)

Wat? Werksessie over hoe we de geleerde lessen uit het gelopen traject kunnen meenemen naar de toekomst.

Voor wie? Experten en/of verantwoordelijken van acties in het masterplan of leden van de Taskforce, Kerngroep of Werkgroep Diversiteitsbeleid.

11.30 uur – 12.30 uur - Lunchpauze

13.30 uur – 15.30 uur - Keuzesessies namiddag

1. Onderzoek en Diversiteit – Brainstorm en good practices (Dep. CJM)  

Wat? Welke lessen kunnen we trekken uit het gelopen traject en waar liggen de noden vandaag? Waar kunnen we elkaar ondersteunen en welke partners zijn cruciaal?     

Voor wie? Personen die nieuw in het veld zijn of die meer willen weten over diversiteit, mensen uit andere sectoren of vrijwilligers. Jeugdwerkers, coördinatoren, onderzoekers, aanspreekpunten jeugd- en kinderrechten die het masterplan kennen of een expertise hebben op vlak van diversiteit buiten het masterplan, zonder een structureel engagement binnen de overlegstructuur.

2. Visienota Diversiteit in/en het Jeugdwerk in de praktijk (Werkgroep Diversiteitsbeleid De Ambrassade)

Wat? We zoomen in op één strategie uit de visienota en kijken hoe we dit actief kunnen toepassen.

Voor wie? Personen die nieuw in het veld zijn of die meer willen weten over diversiteit, mensen uit andere sectoren of vrijwilligers. Jeugdwerkers, coördinatoren, onderzoekers, aanspreekpunten jeugd- en kinderrechten die het masterplan kennen of een expertise hebben op vlak van diversiteit buiten het masterplan, zonder een structureel engagement binnen de overlegstructuur.

3. Bruggen naar het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 (Dep. CJM)

Wat? We maken de brug tussen het Masterplan Diversiteit in/en het Jeugdwerk en de 5 prioriteiten van het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.

Voor wie? Experten en/of verantwoordelijken van acties in het masterplan of leden van de Taskforce Kerngroep of Werkgroep Diversiteitsbeleid.

15.30 uur – 16.00 uur - Plenaire terugkoppeling

16.00 uur - … Receptie

Praktische info en inschrijven

Waar en  wanneer?

Vrijdag 28 februari 2020

VAC Herman Teirlinck

Havenlaan 88, 1000 Brussel

Inschrijven

Het inschrijvingsformulier vind je hier.

Heb je extra ondersteuning nodig? Geef dit dan zeker mee bij de inschrijving.  

Contact

dorien.devries [at] vlaanderen.be