Dag van de diversiteit in het jeugdwerk

item_left

fotoc(c)Furtherfield_Gallery

item_right

Dag van de diversiteit in het jeugdwerk

Studiedag
Fri - 23/02/2018 - 12:30 to 18:30

Het departement Jeugd, Cultuur en Media en de Ambrassade organiseren op 23 februari de allereerste Dag van de diversiteit in het jeugdwerk. Het evenement vindt plaats van 12.30 uur tot 19.00 uur in het Vlaams Parlement. De minister van Jeugd zal er het gloednieuwe Masterplan diversiteit in het jeugdwerk lanceren. Het plan bundelt alle initiatieven die de sector en de overheid de komende jaren zullen nemen om de diversiteit in en van het jeugdwerk te verhogen. Ook het netwerk Jeugdwerk voor Allen wordt er voorgesteld.

fotoc(c)Furtherfield_Gallery

Waarover gaat het?

Diversiteit staat hoog op de agenda van de jeugdwerksector. In 2016 ontwikkelde het jeugdwerk de visienota ‘Diversiteit in/en jeugdwerk’ en organiseerde de minister van Jeugd het burgerkabinet ‘Geef mee kleur aan de jeugd’. Geregeld vindt er overleg plaats tussen de jeugdsector, de Vlaamse overheid en de minister in het beleidsnetwerk diversiteit. Dat netwerk maakt nu een masterplan diversiteit in het jeugdwerk op. Het plan bundelt alle initiatieven die de sector en de overheid in de komende jaren nemen om de diversiteit in en van het jeugdwerk te verhogen.

Op 30 november 2017 vond in dat opzicht een inspirerende schrijfdag plaats. Daar werd met verschillende actoren een traject uitgeschreven dat het jeugdwerkaanbod meer afstemt op de noden van alle kinderen en jongeren in Vlaanderen en dat volop kansen geeft voor ontmoeting en sociale integratie. We verzamelden de acties die organisaties al uitvoeren of plannen en brachten in kaart welke ondersteuning nodig is om het masterplan te kunnen realiseren, waar er onderzoek nodig is en waar samenwerking aangewezen is.

Netwerk Jeugdwerk voor Allen

Eind vorig jaar besliste de minister van Jeugd om het van oorsprong Oost-Vlaamse netwerk Jeugdwerk voor Allen vanaf 2018 uit te rollen over heel Vlaanderen. Andere jeugdorganisaties kunnen op Jeugdwerk voor Allen een beroep doen om te leren hoe ze hun werking toegankelijker kunnen maken voor kinderen en jongeren met een beperking of in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Op 23 februari 2018 verneem je wie nu de touwtjes in handen neemt, welke organisaties erbij betrokken zijn, hoe alles in het werk gaat, enzovoort.

Programma

  • 12.30 uur: Onthaal met broodjes
  • 14.00 uur - 16.00 uur: Gesprek met de minister van Jeugd over het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk en voorstelling van het netwerk Jeugdwerk voor Allen
  • 16.00 uur: Plechtige ondertekening van het masterplan door de betrokken actoren die het plan mee dragen
  • 17.00 uur -18.30 uur: Wereldmarkt met goede praktijkvoorbeelden
  • 18.30 uur: Afsluiting met receptie

Praktisch

  • Voor wie? Jongerenwerkers allerhande en beleidsmakers op verschillende beleidsniveaus
  • Wanneer? Vrijdag 23 februari 2018
  • Waar? Vlaams Parlement, Brussel
  • Hoe inschrijven? Via het online inschrijvingsformulier. Inschrijven kan tot uiterlijk 16 februari 2018.
  • Nog vragen? Je kan terecht bij Gerda Van Roelen – gerda.vanroelen [at] cjsm.vlaanderen.be