De rol van muziek in sociale praktijken

item_left

item_right

De rol van muziek in sociale praktijken

Studiedag
Sun - 01/01/2023 - 00:00

SIMM (Social Impact of Music Making) organiseert en begeleidt internationale jaarlijkse 'SIMM-posia', conferenties, publicaties en onderzoeksseminaries voor wetenschappers en practici van sociale muziekprojecten, over de ondersteunende rol van muziek in sociaal werk. Lukas Pairon is oprichter van het onderzoeksnetwerk SIMM, en ook initiatiefnemer van de Leerstoel Jonet en het Centrum voor Sociale Actie en Muziek Maken (CESAMM), het net aan de Universiteit en Hogeschool Gent opgestarte onderzoeks- en opleidingscentrum rond sociale muziek-projecten.

(c) Sien Verstraeten

De wereld heeft meer dan ooit behoefte aan samenlevingen die diversiteit, inclusie en gelijkheid omarmen. Muziek en muziek maken blijken telkens weer een krachtig instrument te zijn dat kan worden ingezet om dergelijke humanistische waarden te bevorderen, hoop te brengen en vastberadenheid te stimuleren.

De Academische Leerstoel Jonet, over Sociale Actie & Muziekmaken is sinds oktober 2022 opgericht aan de Universiteit Gent (UGent) en de Hogeschool Gent (HOGENT). Het doel is om het diverse domein van sociaal geëngageerde muziekpraktijken te onderzoeken en bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van muziekpraktijken die gebruik maken van het empowermentkarakter van muziek maken om sociale impact te genereren en bij te dragen tot een samenleving die diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid waardeert en bevordert.

Daarnaast, en voortbouwend op dit onderzoek, zal de leerstoel bijdragen aan de opleiding en professionele groei van musici en culturele werkers die muziek maken en sociale actie willen faciliteren. Ondanks de opkomst van vele sociale muziekprojecten in de afgelopen jaren, zowel nationaal als internationaal, en ondanks een steeds groeiend aantal musici en culturele werkers die op dit terrein actief willen zijn, is de behoefte naar research immers pertinent met het oog op evolutie van dit domein.

Oproep

Op dit moment lopen 2 oproepen van het internationaal onderzoekersnetwerk SIMM, voor het onderzoeksseminar rond participatieve opera- en muziektheaterprojecten en voor het SIMM-posium, een internationaal netwerk van mensen die zich als uitvoerders of onderzoekers bezighouden met op muziek gebaseerd sociaal-artistiek werk.

1. SIMM research seminar #6 on participatory opera and music theatre: 

Het internationale onderzoeksnetwerk SIMM stelt van 12 tot 14 juni 2O23 een onderzoeksseminar over deze praktijk voor in het Gran Teatre del Liceu in Barcelona, dat zelf zeer actief is op dit gebied.  De oproep tot het indienen van aanvragen voor dit onderzoeksseminar vindt je hier. Deadline voor aanvragen is 15 april.

2. SIMM-posium #8 in Brisbane, Australia:

SIMM ontwikkelt al 8 jaar actief een netwerk van wetenschappers en praktijkmensen die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar de rol die muziek kan spelen in sociale en maatschappelijke muziekprojecten en -programma's. Dit jaar wordt het SIMM-posium georganiseerd in Brisbane Australië (20-22.11.23). Deel deze informatie of stuur je eigen voorstel voor een paper waarin onderzoek op dit gebied wordt gepresenteerd. De call for applications voor het SIMM-posium van dit jaar vind je hier. Deadline voor aanvragen is 29 april.

  • Vind hier praktijkvoorbeelden in Brussel en Vlaanderen