Digitale praktijktafel: 'Geen toeleiding zonder bruikbaarheid'

item_left

item_right

Digitale praktijktafel: 'Geen toeleiding zonder bruikbaarheid'

Praktijktafel
Tue - 28/06/2022 - 14:00 to 16:00

(c) foto van Aaron Burden op Unsplash.com

Was alles maar zo toegankelijk als het beeld hierboven suggereert. Vaak is het bestaande vrijetijdsaanbod niet toegankelijk voor mensen in armoede: niet betaalbaar, niet begrijpbaar, niet beschikbaar,… En zelf als dat lukt is het niet altijd bruikbaar. In deze digitale praktijktafel nodigen we je uit om stil te staan bij het aanbod dat in je netwerk wordt uitgewerkt, de sterktes ervan en de kansen om een nog sterker aanbod uit te werken. 

Acties binnen lokale netwerken focussen terecht op het wegwerken van drempels die de deelname aan vrije tijdsactiviteiten bemoeilijken. Maar toeleiding als strategie botst ook op zijn grenzen. Vooral als het aanbod ontoegankelijk blijft. Blind toeleiden leidt al te vaak zelfs tot kwetsuren waardoor die toeleiding niet duurzaam is.

De uitdaging is dan een aanbod uitbouwen dat aansluit op de leefwereld en de behoeften van mensen in armoede, dat risico’s op kwetsuren beperkt,… Een dergelijk aanbod uitbouwen geeft goesting, maar het vergt ook tijd en inzicht. Hoe doe je dat? Wat is ervoor nodig? Welke kleine stappen kan je nu al zetten? 

In deze digitale praktijktafel laten we trekkers uit lokale netwerken aan het woord over hun zoektocht om een toegankelijk en bruikbaar aanbod uit te bouwen. We zoeken hierbij niet hét grote succesverhaal te vertellen, maar focussen ons op leerrijke verhalen van vallen en opstaan... Verhalen van zoeken en misschien niet altijd meteen dé oplossing vinden, maar wel alvast een steen verleggen in de rivier.

Vanuit de valkuilen en succesfactoren in de verschillende praktijken zoeken we de belangrijkste principes om het aanbod vorm te geven. Na een korte plenaire uiteenzetting nemen we de tijd om in kleine groep uit te wisselen over de kansen die je ziet in je eigen netwerk en de doelen die je realistisch kan stellen.

We rekenen alvast op een verbindend en leerrijk gesprek. Zorg dus dat je erbij bent!

Praktisch:

De praktijktafel vindt digitaal plaats op dinsdag 28 juni van 14u tot 16u. Deelname is gratis.

Interesse? Schrijf je dan in via het contactformulier hieronder vóór 24 juni. In de week voorafgaand aan de webinar ontvangen jullie de link.

 

 

 

 

 

 

 

inschrijven

 
1 Start 2 Complete
Laat hieronder weten of je nog iets wil vragen of voorstellen.
Met een 'ja' kies je voor een inschrijving op onze nieuwsbrief 'Vrije Tijd in de Netwerkgemeente'. Je kan in onze privacyverklaring lezen hoe we omgaan met je gegevens. Met gegevens bedoelen we zowel de gegevens voor een inschrijving voor een nieuwsbrief, alsook de gegevens voor een inschrijving voor een evenement.