Infosessie 3 subsidieregelingen voor projecten met sociaal-culturele ambities

item_left

item_right

Infosessie 3 subsidieregelingen voor projecten met sociaal-culturele ambities

Studiedag
Wed - 18/03/2020 - 09:30 to 15:00

Op 18 maart organiseert Socius een informatiesessie voor projecten met sociaal-culturele ambities. Misschien heb je een mooi idee voor een sociaal-cultureel project maar ontbreekt het je aan de middelen om het te realiseren? Misschien ben je met je organisatie op zoek naar financieringsmogelijkheden om je werking uit te breiden in de richting van sociaal-culturele praktijken? In beide gevallen ben je van harte welkom op deze infosessie. (lees verder onder de foto)

beeld: Socius vzw

Wat je zal bijleren

De organisatoren laten je tijdens deze voormiddagsessie uitgebreid kennismaken met drie subsidieregelingen waarover binnenkort een projectoproep zal verschijnen. Na deze informatie kan je als deelnemer beoordelen of deze regelingen interessant zijn voor je organisatie. Je weet bijgevolg wat je concreet moet doen om een projectvoorstel in te dienen. Het gaat over volgende drie subsidieregelingen:

 • sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol, vanuit het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk
 • projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten, vanuit het decreet bovenlokale cultuurwerking
 • innovatieve partnerprojecten, vanuit het decreet houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur.

Elke subsidieregeling zal uitgebreid worden toegelicht vanuit drie invalshoeken:

 • Wat zegt het betreffende decreet over precieze verwachtingen en wijze van beoordelen?
 • Wat is het specifieke karakter van deze subsidieregeling? Waar ligt de nadruk op?
 • Welke voorbeelden kunnen je een idee geven van wat mogelijk is binnen deze subsidieregeling?

Tijdens een broodjeslunch krijg je de gelegenheid om van gedachten te wisselen of bijkomende vragen te stellen aan de sprekers.

Toemaatje

Mensen of organisaties die al een welomlijnd idee voor een project hebben, krijgen nog een klein toemaatje: aansluitend op de lunch volgt voor hen een ‘toetsingssessie’. Elke deelnemer kan zijn idee kort voorstellen (maximaal 5 minuten). Onder begeleiding van een deskundige wordt dan samen met de andere deelnemers nagedacht over twee vragen:

 • Is er een goede kans dat het aangebrachte idee een project oplevert dat past onder deze subsidieregeling?
 • Welke tips zijn er om dit idee nog meer slaagkans te geven bij verdere uitwerking?

Deze toetsingssessies zijn er enkel voor deelnemers die zelf echt een idee voor een project kunnen aanbrengen én zich vooraf hiervoor apart hebben ingeschreven om zo voldoende inhoud én begeleiding te kunnen garanderen.

Praktisch

Meer info en inschrijven doe je via deze link

 • De infosessie vindt plaats op woensdag 18 maart in de vormingslokalen van Socius (Sainctelettesquare 19 in Brussel).
 • Start om 9u30
 • Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.Het maximum aantal deelnemers is 50. 
 • Neem contact op met Gie Van den Eeckhaut voor meer informatie.

Deze informatiesessie is het resultaat van een samenwerking tussen Socius vzw, OP/TIL en het departement Cultuur, Jeugd en Media.