Inspiratiemoment voor de Antwerpse rand

item_left

inspiratiemoment voor de antwerpse rand

item_right

Inspiratiemoment voor de Antwerpse rand

Thu - 29/06/2017 -
09:00 to 13:30

Steek je licht op over vrije tijd en vakantie van kwetsbare groepen

inspiratiemoment voor de antwerpse rand

Vrije tijd en vakantie: iedereen heeft er deugd van en recht op. Maar toch is de participatie aan cultuur, jeugdwerk, sport of toerisme niet voor elke burger vanzelfsprekend. Financiële, maar ook praktische en sociale drempels kunnen dat in de weg staan. Vlaanderen geeft lokale besturen en verenigingen stimulansen om die drempels weg te werken. Dat kan op verschillende wijzen: door in een lokaal netwerk de betrokken partners te laten samenwerken, door een UiTPAS aan te bieden, door kortingen en tussenkomsten mogelijk te maken via het Fonds Vrijetijdsparticipatie of het Steunpunt Vakantieparticipatie.

Op donderdag 29 juni organiseren Demos, Fonds Vrijetijdsparticipatie, Cultuurnet en Steunpunt Vakantieparticipatie samen een inspiratiemoment voor alle geïnteresseerde gemeenten en verenigingen in de rand rond Antwerpen. Heel wat gemeenten maken immers (nog) geen gebruik, of slechts gedeeltelijk gebruik, van de financiële en andere ondersteunende maatregelen. Tijdens de voormiddag schetsen we een helder overzicht van de verschillende mogelijkheden, aangevuld met getuigenissen van gemeenten en verenigingen die er al gebruik van maken. We voorzien ook tijd om meteen je ideeën en interesse te toetsen bij onze medewerkers of bij mogelijke partners in je regio. We sluiten af met een broodje. 

Praktisch

  • Voor wie: Gemeenten en verenigingen uit de Antwerpse rand (diensten voor vrije tijd, toerisme, integratie; OCMW’s; bevoegde mandatarissen; armoedeverenigingen; verenigingen van mensen met een beperking; verenigingen van mensen met een migratie-achtergrond…)
  • Wat: Informatie en inspiratie over de Vlaamse maatregelen om participatie aan vrije tijd en vakantie te bevorderen: de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede, het Fonds Vrijetijdsparticipatie, UiTPAS, het Steunpunt Vakantieparticipatie.
  • Wanneer: donderdag 29 juni, 9u tot 13u30
  • Waar: Gemeentehuis Borsbeek, de Robianostraat 64, 2150 Borsbeek
  • Organisatie: Demos vzw, Cultuurnet en Steunpunt Vakantieparticipatie
  • Inschrijven: Deelname is kosteloos, maar inschrijven is verplicht via het formulier onderaan deze pagina. Inschrijven kan tot en met vrijdag 23 juni

Programma

09u00 - Onthaal
09u30 - Inleiding en kennismaking
10u00 - Informatie en getuigenissen

Lokale netwerken Vrijetijdsparticipatie mensen in armoede (Demos) - In een Lokaal Netwerk werken de vrijetijdsdiensten en het OCMW samen met lokale armoedepartners om de participatiedrempels naar cultuur, jeugdwerk en sport weg te werken. We lichten kort het concept en de financiële ondersteuning via het Participatiedecreet toe. Bas Dhoey, diensthoofd vrije tijd en welzijn in Borsbeek, vertelt over de ambities van het netwerk dat in steigers staat.

Fonds Vrijetijdsparticipatie (Demos) -  Het Fonds Vrijetijdsparticipatie geeft korting op vrijetijdsactiviteiten (jeugd, sport en cultuur) voor mensen met een beperkt inkomen. Na een korte voorstelling over de werking en mogelijkheden van het Fonds Vrijetijdsparticipatie licht Luc Jordens van De Link VZW toe hoe zij gebruik maken van het Fonds Vrijetijdsparticipatie. De Link biedt psychiatrische ondersteuning in de samenleving voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

UiTPAS (Cultuurnet) - UiTPAS is een spaar- en voordelenprogramma voor de vrije tijd. Mensen in armoede kunnen met een UiTPAS tegen kansentarief op een niet-stigmatiserende manier kortingen genieten. We leggen uit hoe UiTPAS participatiedrempels kan verlagen voor zowel participanten als organisatoren en lokale overheden. Dieter Sermeus, directeur van het Cultureel Centrum in Lier legt uit hoe zij het in de praktijk brengen.

Rap op Stap (Steunpunt Vakantieparticipatie) - Steunpunt Vakantieparticipatie is er voor mensen die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap kunnen: mensen met een laag inkomen, met een verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling. We vertellen hoe het Steunpunt en de vele partners toerisme mogelijk maken voor allen. Daarna hebben we het over Rap op Stap, een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Marleen Dobbels vertelt over Rap Op Stap Wommelgem als inspirerend voorbeeld.                   

11u20 - Speeddaten
12u15 - Afsluitende beschouwing door Dirk Van Noten, provinciaal consulent armoede en OCMW-voorzitter Heist-op-den-Berg
12u30 - Broodjeslunch

Inschrijven

inschrijven