Leernetwerk diversiteit: genderdiversiteit

item_left

foto_mobilus_in_mobili

item_right

Leernetwerk diversiteit: genderdiversiteit

Studiedag
Tue - 15/05/2018 - 09:30 to 16:15

De Ambrassade en het Departement Cultuur, Jeugd & Media organiseren samen het leernetwerk diversiteit. Met het leernetwerk willen ze collega’s uit het jeugdwerk en andere sectoren samenbrengen rond inhoudelijke diversiteitsvraagstukken. De focus ligt op de uitwisseling van goede praktijken en het uitwisselen over fenomenen in de samenleving. Op deze manier willen de Ambrassade en het Department het netwerk van organisaties versterken en een springplank maken naar verdere domeinoverschrijdende samenwerkingen. Ze kiezen hiervoor samen een onderwerp dat ze uitdiepen vanuit de dagelijkse realiteit. Als eerste thema schuiven de organisatoren 'genderdiversiteit' naar voor. 

foto_mobilus_in_mobili

Jongeren hebben verschillende lagen en rollen die in het geheel hun identiteit vormt. Het ontwikkelen van hun seksuele identiteit is een proces waar we best rekening mee houden. Er is een genderdiversiteit en dit is een belangrijk aspect binnen de identiteitsontwikkeling die tieners en jongeren doorlopen in hun jeugd. Het jeugdwerk is hier niet blind voor en wil hen hierin ondersteunen. Op deze netwerkdag behandelen de organisatoren dit thema en zoeken ze naar mogelijke ondersteuningsoplossingen voor professionals die met de doelgroep rond dit thema aan de slag gaan.

Wat staat er op het programma?

Voormiddag

De studiedag start  met een poëtisch intermezzo van Samira Saleh. Samira Saleh (24) heeft een manier gevonden om haar gevoelens te vertalen naar Spoken Word. Niet alleen haar serieuze teksten bevatten een stevige inhoud, ook haar humoristische teksten geven een diepe boodschap mee voor de goede luisteraar. Ze was deel van het winnende Team Zuid in het Slam 't Stad slam poetry toernooi in Antwerpen en heeft voor verschillende projecten opgetreden over heel België, waaronder Female Takeover in a Man's World show gehost door Navitas, de 44ste Vrouwendag.

Daarna volgt een uiteenzetting Fatma Arikoglu van Ella vzw. Fatma Arikoglu is sinds 2010 werkzaam als stafmedewerker gelijke kansen bij Ella, kenniscentrum gender en intersectionaliteit. Daarvoor heeft ze als onderzoeksmedewerker bij de Nederlandstalige Vrouwenraad gewerkt rond het thema asiel en opvangbeleid. Haar voornaamste werkdomeinen zijn gelijke kansen, intersectionaliteit en feminisme. Ella vzw zal vertrekken vanuit het concept gender, naar (on)gelijkheid, intersectionaliteit/inclusie (en uiteraard: waarom dit zo belangrijk is). Zij reiken praktische tips en eyeopeners waarmee de groep in de namiddag verder aan de slag kan. En, afhankelijk van de tijd, zullen ze linken zoeken naar identiteitsvorming bij meisjes met migratieachtergrond.

De voormiddag wordt afgrond met een salongesprek waar Uit de Marge, Chiro Brussel, Bazzz vzw, Ella vzw en Wel jong niet hetero met elkaar in gesprek gaan. Dit salongesprek wordt gemodereerd door Janne Vermeersch van het Departement Cultuur, jeugd & Media.

Tijdens de middag kan je de nieuwe gebouwen van Stampmedia bezichtigen en is er tijd om te lunchen op hun nieuwe locatie.

Namiddag

In de namiddag voorzien de organisatoren 4 workshops van telkens 2u:

BAZZZ vzw – gemixte groepen, bij moslim jongeren
(locatie: Stampmedia)

Al te vaak wordt het beeld opgeworpen dat de vrijheid van vrouwen beknot worden door religie.  Een belangrijke ‘westerse’ waarde lijkt onder druk te staan. Aan de zijlijn roepen moslima’s tevergeefs dat de hoofddoek een vrije, bewuste keuze is. Hoe kijken moslimjongeren naar gelijkheid van man en vrouw ? Tijdens deze workshop luister je naar de stem van jonge Vlaamse moslims over de clash of the gender!

Girl emPowerment– JES vzw
(locatie: JES Antwerpen)

JES heeft een project rond rond empoweren van meisjes in een jeugdwerk context. Tijdens deze sessie starten we met een rondleiding in de gebouwen van JES branderij. Daarna komen jeugdwerkers hun aanpak toelichten. Zij reiken ons tips en tricks en beantwoorden vragen van deelnemers.

Formaat Antwerpen & de verschillende meisjesverenigingen
(locatie: Formaat Antwerpen)

Formaat heeft sinds kort een nieuwe locatie op Linkeroever. De deelnemers krijgen een korte rondleiding in het jeugdhuis. De medewerkers vertellen vervolgens hoe zij in de 3 verschillende Antwerpse werkingen aan de slag gaan om zoveel mogelijk meisjes toe te leiden naar hun werkingen. Ze staan ook even stil bij de rol van ouders in dit verhaal en hoe het jeugdhuis hierop inspeelt.

Instersectionaliteit - Ella vzw

Wat kan het jeugdwerk doen om een kruispuntperspectief te hanteren in de praktijk?  In deze workshop zoomen we in op intersectionaliteit en denken we na hoe we vanuit dit perspectief meer inclusief jeugdwerk kunnen realiseren.

Programma

9u30 – 9u45 verwelkoming + inleiding Don en Janne
10u – 10u 30 Ella VZW – gender en intersectionaliteit
10u30 – 11u RoSa VZW – Kenniscentrum voor gender en feminisme
11u – 11u 15 Pauze
11u15 – 12u30 Intermezzo + Salongesprek
12u30 – 13u Rondleiding Stampmedia
13u – 14u Middag pauze + verplaatsing
14u – 16u Workshops namiddag
16u 15 Einde – vertrek vanuit laatste praktijklocatie

Praktisch

  • Datum: 15 mei 2018
  • Duur: 9u30 tot 16u30
  • Locatie: Stampmedia, Site Permeke, De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen
  • Prijs: € 50 per persoon (koffie en lunch inbegrepen)  Past dat niet in je budget, bv. als student, vrijwilliger of kleine organisatie? Dan kun je zonder probleem ook kiezen voor het deelnametarief van €30. We willen immers dat het leernetwerk toegankelijk is voor iedereen met interesse. Wil je er mee voor zorgen dat het leernetwerk betaalbaar blijft voor iedereen? Dan kun je deze sociale formule ondersteunen door zelf €75 solidariteitstarief te kiezen.
  • Begeleiding: Don Pandzou (De Ambrassade) en Janne Vermeersch (Departement CJM)

Afbeelding: Mobilus In Mobili onder CC BY-SA 2.0.