Online praktijktafel: raakt vrijetijdsparticipatie ondergesneeuwd?

item_left

item_right

Online praktijktafel: raakt vrijetijdsparticipatie ondergesneeuwd?

Praktijktafel
Mon - 27/11/2023 - 14:00 to 16:00

(c) Foto van Rainier Ridao op Unsplash

Wie werkt aan vrijetijdsparticipatie komt onvermijdelijk met veel andere thema's in contact op het snijvlak van welzijn, samenleven, het gebruik van de openbare ruimte, .... Ook (trekkers van) lokale netwerken vrijetijdsparticipatie maken meer en meer de verbinding met deze andere beleidsdomeinen. Soms op vraag van een netwerkpartner, soms op vraag van andere gemeentelijke diensten, soms uit noodzaak. Is dit een opportuniteit of dreigt vrijetijdsparticipatie zo ondergesneeuwd te raken als thema? We willen graag jullie mening en ervaringen horen.

Onze samenleving verandert snel en de impact op lokale besturen is groot. Steden, maar ook kleinere gemeenten krijgen een steeds diversere bevolkingssamenstelling. Op bestuurlijk vlak verandert er ook één en ander. Meer en meer wordt beleid gedecentraliseerd met een grotere verantwoordelijkheid voor lokale besturen of samenwerkingsverbanden van lokale besturen. Het integratiebeleid, de kinderopvang (BOA), zorg en gezondheid (eerstelijnszones),... Steeds is er sprake van een regiefunctie voor lokale besturen. Ook binnen de beleidsdomeinen cultuur, jeugdwerk en sport leven deze tendensen meer en meer.... Tegelijkertijd zijn heel wat steden en gemeenten zich ook bewust van het feit dat ze meer moeten samenwerken om complexe uitdagingen, zoals armoede, aan te pakken. Tussen de eigen diensten onderling, maar ook met andere organisaties binnen de gemeente.

Verder zijn de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie ook niet immuun voor deze evoluties. Aan de trekkers wordt soms gevraagd om bovendien andere thema's te bespreken dan vrije tijd. Daarom vindt het overleg over vrijetijdsparticipatie soms plaats in een breder platform rond gelijke kansen. Daarnaast is het nodig om ook andere thema's aan te pakken om vrijetijdskansen te verhogen. 

In deze praktijktafel willen we met jullie uitwisselen over deze tendensen en over de impact ervan op de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. Hoe leeft dit in jouw gemeente? Beïnvloedt het de keuzes die je maakt om in samenspraak met je armoedepartners al dan niet rond bepaalde thema's te werken? Hoe stem je af met regionale impulsen en thema's? Hoe haal je meerwaarde uit het verbinden van de verschillende thema's? En last but not least: hoe behoud je voldoende plaats voor vrijetijdsparticipatie? Versterkt het de mogelijkheden tot vrijetijdsparticipatie of dreigt het thema ondergesneeuwd te raken door de veelheid van andere taken en impulsen die op je (netwerk) afkomen? 

Concreet

In deze online praktijktafel van 27 november van 14 tot 16 uur, horen we graag van jullie wat er leeft op het terrein en waar jullie zelf kansen en valkuilen zien. Na een plenaire inleiding op het thema door Demos, wisselen we uit in breakout rooms. Afsluiten doen we met een reflectie van twee ervaren deskundigen uit de vrijetijdssector.

Deelname aan de praktijktafel is gratis, maar schrijf je wel in via het formulier hieronder ten laatste op donderdag 23 november. Vrijdag 24 november ontvang je dan een link om deel te nemen.  

NB Vind je het moeilijk om digitaal aan te sluiten, bel ons op het nummer 0477 13 55 97. Samen zoeken we naar een oplossing.

inschrijven

 
1 Start 2 Complete
Met een 'ja' kies je voor een inschrijving op onze nieuwsbrief 'Vrije Tijd in de Netwerkgemeente'. Je kan in onze privacyverklaring lezen hoe we omgaan met je gegevens. Met gegevens bedoelen we zowel de gegevens voor een inschrijving voor een nieuwsbrief, alsook de gegevens voor een inschrijving voor een evenement.