Online Praktijktafels: ‘recht op vrije tijd tijdens en na corona’

item_left

item_right

Online Praktijktafels: ‘recht op vrije tijd tijdens en na corona’

Praktijktafel
Thu - 11/03/2021 - 14:00 to Fri - 02/04/2021 - 12:00

Beeld: Spikeball - Unsplash

In maart en april kunnen lokale netwerken gratis deelnemen aan drie online praktijktafels, waar je met ons en anderen in gesprek kan gaan over de uitdagingen die zich momenteel stellen voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie.

Sociaal werkers zien een toename van sociaal isolement en mentale problemen. Aanbieders van vrije tijd botsen op onzekerheid bij het uitwerken van hun programmatie en trekkers van lokale netwerken zoeken naar manieren om hun rol te kunnen blijven spelen.

Veel trekkers van lokale netwerken willen er terug invliegen, maar tegelijk is het een heel verwarrende periode en is het niet evident om vandaag de regie te voeren, laat staan om te anticiperen op wat er komt … Met drie online praktijktafels zoeken we naar een houvast om het overzicht terug op te bouwen.

•    Praktijktafel 1 (vrijdag 19 maart, 10.00 - 12.00 uur): signalen en noden van mensen in armoede

Door de lockdown groeide de afstand tussen mensen in armoede en het vrijetijdsaanbod waardoor noden minder gecapteerd worden.  Daarom zoeken we samen met het Netwerk tegen Armoede vanuit de signalen die hen bereikten van mensen in armoede, hoe we de huidige periode toch maximaal kunnen benutten. We staan ook stil bij de uitdagingen die op ons afkomen éénmaal de coronamaatregelen teruggeschroefd worden en hoe hierop te anticiperen vanuit het lokaal netwerk.

•    Praktijktafel 2 (Vrijdag 26 maart, 14.00 - 16.00 uur): toeleiding naar en toegankelijkheid van het aanbod nu en na corona

Samen met Cult!, Bataljong, en ISB kijken we naar hoe de heropstart in onze steden en gemeenten vorm gegeven wordt. Hoe stappen cultuur-, jeugdwerk en sportaanbieders in het post-coronatijdperk en de overgangsperiode ernaartoe? En hoe sluiten ze aan bij de behoeften van mensen in armoede? Verwachten we ‘business as usual’ of is er meer nodig?

    Praktijktafel 3 (Vrijdag 2 april 10.00 - 12.00 uur): Uitdagingen voor het lokale netwerk en het lokale beleid

In samenwerking met de VVSG sluiten we de reeks af met een een sessie gericht op het lokaal beleid. Vanuit de ‘lessons learnt’ in de vorige sessies bekijken we volgende vragen: hoe nemen we onze regierol op met het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie nu en na corona? Welke kansen en bedreigingen zien we om net nog meer inclusief te gaan werken? Is er een vernieuwd draagvlak mogelijk? Dienen we onze rol anders in te vullen?

We rekenen op de 'wisdom of the crowd'

De coronacrisis betekent een grote uitdaging voor het recht op vrije tijd, maar biedt ook kansen als we er verstandig mee omgaan.  Een blauwdruk van hoe we het dienen aan te pakken is er echter niet. Daarom kiezen we voor een uitwisseling waarbij we samen willen denken over mogelijke antwoorden. De focus verschilt in de drie sessies, maar de uitdaging is dezelfde: ‘Hoe kunnen we vanuit het lokaal netwerk toewerken naar een (meer) inclusieve relancestrategie’ onder het motto ‘laat met je netwerk mensen in armoede niet los’.

Verwacht je niet aan een totaal verschillend verhaal in de sessies, wel aan een andere benadering om het beeld scherp te krijgen.

Praktisch:

De sessies zijn gratis. Je kan je inschrijven voor één of meerdere sessies via het formulier hieronder. Na inschrijving ontvang je een bevestiging en ten laatste 2 dagen voorafgaand aan de sessie sturen we je een link door waarmee je online kan deelnemen.

Leestip: ‘Laat mensen in armoede niet los’

Begin februari posten we bij een aantal lokale netwerken en vertegenwoordigers van mensen in armoede naar hun beleving van deze periode, de mogelijkheden die ze zien en de toekomstige uitdagingen op het moment dat de huidige maatregelen beetje bij beetje gelost zullen worden. In het blogbericht Laat mensen in armoede niet los! vind je onze bedenkingen en aanbevelingen die we uit deze bevraging haalden.  Ze bieden ook een eerste ‘input’ voor de praktijktafels.

inschrijven

Je kan hieronder 1 of meerdere praktijktafels kiezen
Laat hieronder weten als je ons nog iets wilt vragen of voorstellen:
Met een 'ja' kies je voor een inschrijving op onze nieuwsbrief 'Vrije Tijd in de Netwerkgemeente'. Je kan in onze privacyverklaring lezen hoe we omgaan met je gegevens. Met gegevens bedoelen we zowel de gegevens voor een inschrijving voor een nieuwsbrief, alsook de gegevens voor een inschrijving voor een evenement.