Op de barricaden voor artikel 23 op 12 mei

item_left

item_right

Op de barricaden voor artikel 23 op 12 mei

Debat
Sun - 12/05/2019 - 16:15

Ken je artikel 23 van de Grondwet al? Daarin staat dat iedereen recht heeft op een gezond leefmilieu, op werk, op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid en op goede huisvesting. Het is niet normaal dat deze rechten vandaag eerder een luxe zijn dan een vanzelfsprekendheid!

Een brede beweging komt op 12 mei op straat, voor mens en klimaat met de slogan 'Right(s) Now!'. Artikel 23 van de Grondwet garandeert het recht op een menswaardig leven. Dat betekent ook het recht op vrije tijd en maatschappelijke ontplooiing. Dáár willen wij dat de volgende regeringen werk van maken. Ben jij erbij op 12 mei?

Beeld: Seppe MI

Er beweegt iets in onze samenleving. Steeds meer mensen komen op straat. Voor het klimaat, tegen discriminatie, voor sociale rechten en nog zoveel meer. Omdat onze toekomst op het spel staat.

Wat de actievoerders vragen is niet onmogelijk. Wat ze vragen staat in de grondwet. Artikel 23 zegt: "Iedereen heeft het recht op een menswaardig leven.” Dat betekent concreet: een gezond klimaat, een goede job, gelijke rechten, betaalbare zorg, een menselijk migratiebeleid en niet elke maand moeten krabben om te overleven. De actievoerders vraagt dat de volgende regeringen daar werk van maken.

Op 12 mei slaan ze de handen in elkaar voor een duurzame, solidaire en inclusieve samenleving. Omdat alles met elkaar verbonden is: geen klimaatbeleid zonder sociale rechtvaardigheid, geen strijd tegen ongelijkheid zonder oog voor de planeet.

Spring je graag mee op de kar? Betoog dan mee voor mens en klimaat op 12 mei.

Praktisch en voor meer info:

RIGHT(S) NOW! 12 mei, 13.00 uur, Station Brussel-Noord