Open Forum 'Kinderen over leven op straat'

item_left

foto(c)unsplash

item_right

Open Forum 'Kinderen over leven op straat'

Studiedag
Thu - 10/10/2019 - 09:30 to 16:30

Op 10 oktober, tevens World Homeless Day, organiseert de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen in samenwerking met Betonne Jeugd en vzw Jong een Open Forum met als titel ‘Kinderen over leven op straat’.

foto(c)unsplash

Zeker op Wereld Daklozendag verdienen dak- of thuisloze kinderen een prominente plaats in het maatschappelijk debat en beleid. Het leven op straat legt immers een enorme hypotheek op hun gezondheid en ontwikkeling. De Kinderrechtencoalitie wil hen daarom op 10 oktober een luisterend oor, een spreekgestoelte en een microfoon bieden. Hun getuigenissen worden aangevuld met de visie van experts over de oorzaken van dak- en thuisloosheid, de effecten ervan op kinderen en hoe kinderrechten een deel van de oplossing kunnen zijn om dak- en thuisloosheid te voorkomen en te bestrijden.

Het Open Forum is toegankelijk voor iedereen en richt zich in de eerste plaats tot jeugdwerkers, jeugdwelzijnswerkers, armoedeorganisaties, straathoekwerkers, ervaringsdeskundigen, juristen, brug- of zorgfiguren uit het onderwijs, beleidsmedewerkers, politici en mensenrechtenorganisaties.

Op het programma

Openingswoord

SESSIE I

1. Een dag in het leven van een kind op straat

Getuigenissen van jongeren over het verloop van een dag leven op straat i.s.m. Betonne Jeugd en vzw Jong

2. Oorzaken en cijfers van dak- en thuisloosheid bij kinderen

Koen Hermans – KU Leuven

SESSIE II

1. Jongeren getuigen over de impact van het leven op straat

Getuigenissen van jongeren over wat de straat doet met het gevoelsleven van jongeren en welke wondes het achterlaat.

i.s.m. Betonne Jeugd en vzw Jong

2. Impact van het leven op straat op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen

Ingrid De Jonghe  – voorzitster/oprichtster Tejo en medeoprichtster Kinderrechtencoalitie

LUNCH 

SESSIE III

Hoe vinden kinderen op straat de weg naar hulp?

Perspectief vanuit het kind op straat zelf
i.s.m. Betonne Jeugd en vzw Jong

Perspectief vanuit het onderwijs
Samira Wymeersch – coördinator/coach brugfiguren stad Gent

Perspectief vanuit ‘outreachend’ jeugdwerk op straat
Filip Keymeulen – Diogènes Travail de Rue – Straathoekwerk

SESSIE IV

Welke rechten hebben kinderen op straat?

Gids voor daklozen: het recht op een referentieadres en het recht op degelijke voeding, verzorging en onderdak
Philippe De Craene – Daklozen Actie Komité

Welke rechten gelden specifiek voor dak- en thuisloze kinderen? Voorbeelden van juridische procedures
Mieke Van Laer – Progress Lawyers Network Antwerpen

CONCLUSIES

RECEPTIE

Praktische informatie

  • Organisatoren: Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Betonne jeugd en vzw Jong
  • Plaats: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent
  • Timing: Donderdag 10 oktober van 09.30 tot 16.30 uur
  • Kostprijs: 15 euro
  • Inschrijven: via deze link