Warning message

Submissions for this form are closed.

Praktijktafel: In dialoog met je netwerk

item_left

item_right

Praktijktafel: In dialoog met je netwerk

Praktijktafel
Fri - 26/10/2018 - 09:00 to 13:00

Op vrijdag 26 oktober organiseren we in Gent een praktijktafel over hoe je samen met mensen in armoede je netwerk vrijetijdsparticipatie evalueert.

Context

Met de praktijktafel zet je al een goede stap om je voor te bereiden op het indienen van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie mensen in armoede voor de periode 2020-2025. De deadline hiervoor is op 1 oktober 2019. Ondertussen zijn er 129 lokale netwerken die naast de vrijetijdsdiensten en partners ook mensen in armoede betrekken. Van over naar met, is de slogan die Demos naar voor schuift.

Reden te meer om bij de opmaak van de volgende nota mensen in armoede en hun organisaties nauw te betrekken bij de evaluatie van het lokaal netwerk. Dit gaat over de evaluatie over de samenwerking in het netwerk: wat ging er goed in het lokaal en wat kon er beter? Maar evengoed gaat het over de resultaten: heb je je doelstellingen bereikt? In hoeverre heb je je doelgroep bereikt? Waar blijven de drempels?

Evaluatiemethodieken zijn echter niet altijd aangepast aan diverse doelgroepen (ambtenaren, sociaal werkers en professionals en vrijwilligers uit armoedeverenigingen). Op deze praktijktafel houden we drie methodieken tegen het licht met praktijkvoorbeelden en zoeken we samen met vrijwilligers en professionals uit armoedeverenigingen en andere sociale partners naar randvoorwaarden om deze methodiek ook bruikbaar te maken voor mensen in armoede. Op deze manier is de evaluatie van het lokaal netwerk een werk van velen.

We starten met een inleiding door Line Windey van Kwadraet. Kwadraet gaat dieper in op een cocreatieve aanpak, die ook kan toegepast worden in evaluatieprocessen. Kwadraet ontwikkelt en begeleidt cocreatieve processen, ondersteunen vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, lokale besturen en vrijwilligerscoaches in het cocreatief werken.

Daarna gaan deelnemers aan de slag in praktijktafels. Deelnemers schrijven in voor één praktijktafel. In deel één gaan we in op de aanpak van één methodiek en een praktijkvoorbeeld. In deel twee gaan we aan de slag met feedback van verenigingen die werken met mensen in armoede.

De tafels

Praktijktafel 1: Waarderend evalueren

Waarderend evalueren is een handige en krachtige reflectietool waarbij je naast de vraag ‘wat kan beter?’ eerst en vooral ook stilstaat bij ‘wat gaat/ging goed?’. Je kunt ook leren op basis van successen, groeien door datgene te versterken wat al werkt. Het delen van verhalen werkt krachtig en zorgt voor een houding van wederzijdse nieuwsgierigheid en bereidheid om van elkaar te leren. Op basis van die gesprekken gaan betrokkenen manieren verkennen om sterktes verder in te zetten, en stappen te zetten in de richting van de toekomst die ze samen de moeite waard vinden.

Begeleiding: Ben Verstreyden (Demos), Ann Hendriks (Samenlevingsopbouw Gent)

Praktijktafel 2: World Café

Het World Café is een creatief proces van dialoog en kennisuitwisseling over een welbepaald thema gedurende een beperkte tijd. Een grote groep deelnemers, opgesplitst in kleine groepjes van vier, bespreekt het thema in informele sfeer aan kleine 'café-tafels'. Na verloop van 20 à 30 minuten wisselt de samenstelling van de kleine groepjes en schuiven de deelnemers door naar een andere tafel. Er blijft echter altijd één persoon aan de tafel zitten als 'gastheer/vrouw'. Deze persoon deelt de belangrijkste ideeën, thema's en vragen van het eerste gesprek met de nieuwkomers. Zij, van hun kant, nemen de belangrijkste ideeën, thema's en vragen van vroegere tafelgesprekken mee naar hun nieuwe gesprek. Hierdoor ontstaat een snelle informatie-uitwisseling en creëert men gedeelde kennis.

Alle ideeën worden nauwkeurig genoteerd op een groot blad papier dat steeds op dezelfde tafel blijft liggen. Op het einde van het proces (drie gesprekken van telkens 20 à 30 minuten) verzamelt men de verschillende vellen papier en worden de resultaten gepresenteerd in een plenaire sessie.

Begeleiding: Inge Van de Walle (Demos), Licorice Leroy (Netwerk tegen Armoede)

Praktijktafel 3: Focusgroepen

Bij deze techniek wordt een zeer gericht face-to-face gesprek georganiseerd met specifieke stakeholders of ervaringsdeskundigen in een veilige omgeving. Door de vele perspectieven en inzichten kan een focusgroep nuttige informatie opleveren voor je project. Werk met kleine groepen (6 à 15 personen) zodat elke deelnemer de kans krijgt om een bijdrage te leveren aan de discussie.

In een eerste fase ontvangt de groep de nodige informatie, waarna hun opvattingen en reacties in groep (en eventueel ook individueel) worden besproken. De werkvorm is vooral geschikt bij een eerste verkenning van een thema of onderzoeksvraag, als men creatieve ideeën wil genereren en inzicht wil krijgen in de redenen waarom mensen bepaalde opvattingen hebben. Dit is ook nuttig in functie van een lokaal netwerk: voor het opsporen van verbeterpunten en voor evaluatie van aanbod.

Begeleiding: Line Windey (Kwadraet vzw), Bram Verbiest (Welzijnsschakels)

Praktisch 

Voor wie: alle betrokken partners in een lokaal netwerk, sportdienst, sportfederatie, jeugddienst, cultuurdienst, jeugdwerkorganisatie, vrijetijdsaanbieder, OCMW, vereniging waar armen het woord nemen, welzijnsschakel, CAW, centrum voor basiseducatie, Samenlevingsopbouw en andere geïnteresseerden.
Datum: vrijdag 26 oktober 2018
Start - Stop: 9.30 uur tot 13.00 uur (onthaal vanaf 9.00 uur)
Locatie: De Koer

Adres: vzw De Vergunning, Meibloemstraat 86, 9000 Gent

Deelnemen: 25 euro (broodjes inbegrepen)
Inschrijven: mogelijk tot en met 24 oktober via het online formulier onderaan deze pagina.

Dagverloop:

09.00 uur: Onthaal en koffie
09.30 uur: Plenaire inleiding over cocreatieve processen, door Koen Steuperaert van Kwadraet vzw
10.00 uur: Eerste ronde praktijktafel
11.00 uur: Pauze
11.15 uur: Tweede ronde praktijktafel
12.15 uur: Broodjeslunch en netwerkmoment

inschrijven