Warning message

Submissions for this form are closed.

Ruimte maken - Nieuw vormingstraject van Demos over participatief werken

item_left

foto(c)briony_barr

item_right

Ruimte maken - Nieuw vormingstraject van Demos over participatief werken

Vormingstraject
Thu - 15/03/2018 - 09:30 to Thu - 31/05/2018 - 16:30

Over participatief werken in jeugdwerk, cultuur en sport

Je gelooft in de kracht van cultuur, jeugdwerk en sport. Je wil in de vrije tijd meer gelijke kansen creëren en zo een breed publiek in contact brengen met je aanbod. Dat is niet zo evident. One size doesn’t fit all.

In plaats van je hoofd te breken over toeleiding naar je aanbod, komt het er op neer om ruimte te creëren voor verschil. De gangbare redenering moet dan omgedraaid worden: niet vertrekken vanuit het bestaande aanbod en de eigen vanzelfsprekendheden, maar vanuit de noden en verwachtingen van het publiek dat je voor ogen hebt. Zij zijn de beste gids om te ontdekken wat werkt en wat niet. Hun input verzamel je best via een diepgaand en duurzaam proces, waarin je niet over maar mét je publiek praat. Net dat willen we je leren in dit nieuwe vormingstraject.

foto(c)briony_barr

Het traject in een notendop

Op vier vormingsdagen stoomt Demos je klaar om zo’n participatief traject te ontwerpen. We leren je hoe je een verbinding legt tussen jouw organisatie en nieuwe gebruikers. Daarbij leggen we de focus op mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Je ontdekt hoe je samen met hen een bruikbaar project ontwerpt.

Vaak bedenken organisaties allerlei toeleidingsinitiatieven en projecten. De focus op toeleiding kan zinvol zijn, maar is wel smal. In dit vormingstraject verruimen we je blik op participatie. We presenteren een brede waaier aan manieren om participatief te werken. Daarnaast leren we je werken met de LCD-methode. We halen je weg van de vergadertafel en de computer. Je leert eerst luisteren naar je doelpubliek en patronen zien in hun verhalen, voor je je creativiteit los laat op nieuwe initiatieven. Aan het eind van de rit sta je zo ver dat je wil, kan én mag participatief werken op een diepgaande manier. Nadien kan je in je organisatie aan de slag om een eigen participatief traject uit te werken om zo tot nieuwe projecten en initiatieven te komen. 

Voor wie

Professionals binnen het jeugdwerk, cultuur of sport die impact hebben op het aanbod van de organisatie, de toegankelijkheid van dat aanbod en het diversifiëren van het publieksbereik. We richten ons op medewerkers die een stap verder willen gaan en echt ruimte willen maken voor een participatief traject met de beoogde gebruikers.

Praktisch

  • Wanneer: donderdag 15 maart 2018, dinsdag 27 maart 2018, donderdag 31 mei 2018, dinsdag 19 juni 2018 en één intervisie in kleinere groep op een zelfgekozen moment tussen 27 maart en 31 mei.
  • Waar: Verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel
  • Start-stop: 09.30 uur – 16.30 uur
  • Kostprijs: 280 euro voor het hele traject, broodjeslunch inbegrepen. Wie enkel de introductiedag volgt, betaalt 70 euro.
  • Aantal deelnemers: 25 voor de introductiedag, 18 voor het vervolgtraject
  • Inschrijven: via het formulier onderaan deze pagina
  • Organisatie: Demos vzw
  • Begeleiding: Demos-medewerkers An Van den Bergh, Kris De Visscher en Zakayo Wandoloh, samen met gastsprekers uit de lokale praktijk en experts van Twisted Studio.

Op het programma

Dag 1: Introductiedag - donderdag 15 maart 2018 - Leuven - Cas-co - 09.30 tot 16.30 uur

We starten bij jou: jouw dromen, ambities en concrete plannen voor een diverser bereik. Daarna geven we een overzicht van verschillende visies op en vormen van participatief werken in de vrije tijd. We maken je ook wegwijs in onze LCD-methode. In de namiddag duiken we de Leuvense praktijk in. Tijdens een panelgesprek komt een brede waaier aan participatieve praktijken aan bod: bemiddeling (Mohamed Oaragh - jeugddienst Leuven), outreachend werken (Alexandra Meijer - Wisper), inspraak en co-creatie (Karin Nelissen - Fabota/’t Lampeke), (mede)eigenaarschap (Sieg Pauwels – De Wissel). Na het panelgesprek krijg je tijd om alles te laten bezinken en om uit te maken welke richting je uit wil met de input van deze dag.

Je inschrijving voor deze introductiedag (via het formulier onderaan deze pagina) vormt de eerste en noodzakelijke stap. We voorzien maximum 25 plaatsen. Je betaalt apart voor de introductiedag (70 euro). Na het volgen van de introductiedag kan je je op eenvoudige manier kandidaat stellen voor het vervolg van het traject. Dat vervolg kost 210 euro. Er zijn maximum 18 plaatsen voorzien. Met minder dan 10 kandidaten gaat het traject niet door.

Dag 2: Luisteren - dinsdag 27 maart 2018 - Brugge - De Batterie - 09.30 tot 16.30 uur

Op basis van jullie vragen en praktijken werken we een aantal bruikbare cases uit. Daarmee gaan we aan de slag. We inventariseren wat je al weet over deze thema’s en welke kennisbronnen je kan aanboren. Maar we gaan vooral in op de (ervarings)kennis en deskundigheid van de gebruikers waar je nog geen weet van hebt. Waar liggen de mensen die men wil bereiken zelf van wakker? Welke initiatieven nemen ze in de vrije tijd? Hoe matchen hun noden met het aanbod? We gaan samen na wie je kan bevragen, wat je precies te weten wil komen en welke creatieve werkvormen je hiervoor kan inzetten. Vanuit de LCD-methode reiken we heel wat tips en oefeningen aan, maar we halen ook heel wat inzichten uit de werkwijze van De Batterie. Na de sessie krijg je ook huiswerk mee.

INTERVISIE. We komen tussendoor 1 keer samen in een kleinere leergroep onder begeleiding van een medewerker van Demos. We stellen deze leergroepen samen tijdens het traject op basis van gedeelde interesses en praktische overwegingen. In de leergroep bespreken we het huiswerk, werken we de luisterfase verder uit en verdelen we concrete taken om info te verzamelen.

Dag 3: Creëren - donderdag 31 mei 2018 - Brussel - Aximax - 09.30 tot 16.30 uur

Met de input uit de luisterfase gaan we creatief aan de slag onder begeleiding van de ontwerpdenkers van Twisted Studio. Je krijgt opnieuw inzichten, maar vooral heel veel concrete oefeningen voor co-creatie. Vanuit het delen van verhalen, gaan we op zoek naar patronen en thema’s in de verzamelde info. Via een aantal creatieve technieken bedenken we welke inzichten en uitdagingen voortvloeien uit deze informatie. Daarna gaan we over naar het uitdenken van tastbare initiatieven die snel en eenvoudig in de praktijk kunnen getest worden. We eindigen de dag met een korte voorstelling van onze resultaten.

Dag 4: Doen - dinsdag 19 juni 2018 - Antwerpen - Bibliotheek Permeke - 09.30 tot 16.30 uur

In het laatste deel van de vorming maken we de overgang naar jouw organisatie. We zetten je op weg om je eigen traject uit te teken. En we gaan na hoe je je collega’s en je bestuur mee krijgt in dit verhaal en hoe je de nodige ruimte en het mandaat verwerft om met je traject van start te gaan. Je eindigt deze vorming met je eigen participatief traject en een plan van aanpak om dit traject te realiseren.

inschrijven