Sociaal-sportieve praktijken op studiedag sociaal schaduwwerk

item_left

item_right

Sociaal-sportieve praktijken op studiedag sociaal schaduwwerk

Studiedag
Fri - 08/11/2019 - 08:30 to 16:00

Op 8 november vindt de studiedag 'Schaduwwerk, informele sociaal werkpraktijken' plaats. Deze studiedag komt er naar aanleiding van een boek dat in het voorjaar uitkwam. Het boek behandelt diverse vormen van sociaal schaduwwerk. Onze stafmedewerker schreef mee aan een hoofdstuk over sociaal-sportieve praktijken. (Lees verder onder de foto)

Foto Steve Duteuil - JES Vzw 

Over de studiedag

Sociaal schaduwwerk gaat over informele spelers in het welzijnslandschap zoals bijvoorbeeld burgerinitiatieven, zelforganisaties, sociaal-sportieve praktijken of religieuze organisaties.  Hun speelruimte neemt toe in een context van besparingen en vermarkting, van bureaucratisering en vermaatschappelijking.

Toch onderschatten de formele spelers en de overheid nog vaak de waarde van zo’n organisaties. Ze spelen kort op de bal, ze zijn laagdrempelig, ze munten uit in het werken in nabijheid – en bereiken ook mensen die moeilijk toegang hebben tot formele spelers. Ze zijn daarom belangrijke actoren om onderbescherming tegen te gaan. Vaak gebeurt dat met veel vrijwillige krachten.

Deze studiedag brengt een aantal van deze informele spelers naar voren en heeft daarbij aandacht voor hun relatie met de overheden. Het duiden van informele sociaalwerkpraktijken en de rol die zij spelen, vraagt ook om een situering van de maatschappelijke en beleidscontext waarin deze praktijken zich bevinden, en de beleidsuitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Het programma

  • 8u30: onthaal 
  • 9u: verwelkoming door de redacteurs 
  • 9u15-10u30: plenaire sprekers Meyrem Kanmaz en Bea van Robaeys
  • 10u50-12u15: panelgesprek 
  • 12u15-13u30: lunch
  • 13u30-14u45: dialoogtafels met auteurs (o.a. demos is aanwezig)
  • 14u45-16u: sofagesprek met Landry Mawungu (minderhedenforum), Griet Jacques (gastvrij netwerk) en Bert Anciaux (UGent)

Praktisch

Waar: Universiteit Antwerpen Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

Wanneer: 8 november 2019

Prijs: 75 euro (boek inbegrepen), 65 euro (boek niet inbegrepen)

Deze studiedag wordt georganiseerd door de Master Sociaal Werk UAntwerpen, Odisee Hogeschool, Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, Sociaal.Net en Politeia