studiedag Sociaal Schaduwwerk

item_left

studiedag schaduwwerk

item_right

studiedag Sociaal Schaduwwerk

Studiedag
Fri - 08/11/2019 - 08:30 to 16:00

Sociaal schaduwwerk gaat over informele spelers in het welzijnslandschap zoals bijvoorbeeld burgerinitiatieven, zelforganisaties, sociaal-sportieve praktijken of religieuze organisaties.  Hun speelruimte neemt toe in een context van besparingen en vermarkting, van bureaucratisering en vermaatschappelijking.

Toch onderschatten de formele spelers en de overheid nog vaak de waarde van zo’n organisaties. Ze spelen kort op de bal, ze zijn laagdrempelig, ze munten uit in het werken in nabijheid – en bereiken ook mensen die moeilijk toegang hebben tot formele spelers. Ze zijn daarom belangrijke actoren om onderbescherming tegen te gaan. Vaak gebeurt dat met veel vrijwillige krachten.

Deze studiedag brengt een aantal van deze informele spelers naar voren en heeft daarbij aandacht voor hun relatie met de overheden. Het duiden van informele sociaalwerkpraktijken en de rol die zij spelen, vraagt ook om een situering van de maatschappelijke en beleidscontext waarin deze praktijken zich bevinden, en de beleidsuitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Ruim 60 mensen uit informele sociaalwerkpraktijken, formele sociaalwerkorganisaties, docenten, beleidsmakers en onderzoekers schreven hierover een boek. Op 8 november volgt er een studiedag in Antwerpen, met een straf programma:

·         Meryem Kanmaz en Bea Van Robaeys vertellen over verschillende vormen van 'sociaal schaduwwerk'.

·         In een panel, begeleid door Nico Bogaerts, gaan voor- en tegenstanders het debat aan over de plaats die informele spelers hebben in onze samenleving.

·         Verschillende auteurs nodigen je uit om in kleine groep in dialoog te gaan.

·         En Bert Anciaux, Landry Mawungu en Griet Jacques gaan in gesprek met Pascal Debruyne over zelforganisaties.

Inschrijven kan via: https://www.politeia.be/mailing/html/polpub20190905schaduwwerk-mj.html?fbclid=IwAR03X93Tezbr4JwsDanzaB6-QhS8hS1XVvmDn45imivxLKKAW826syjAc7k