Trefdag Sociaal Circus 2018

item_left

item_right

Trefdag Sociaal Circus 2018

Studiedag
Fri - 28/09/2018 - 09:00 to 17:00

'Sociaal circus' is een boeiende, succesvolle en groeiende circuspraktijk. Maar er is ook behoefte aan samenwerking, bruggen bouwen voor sociaal-artistieke perspectieven, vorming en een beleid op langere termijn. Daarom organiseert de Werkgroep Sociaal Circus een jaarlijkse trefdag op 28 september 2018.

“Circus heeft lange armen, kan alles en iedereen aanraken.” In Vlaanderen tonen vooral de lokale circusscholen dit al jaren in de praktijk met allerlei projecten in buurtwerkingen, jeugdzorg, instellingen, asielcentra, buitengewoon onderwijs, etcetera. En wanneer men met kwetsbare doelgroepen werkt, valt al snel de term sociaal circus.

De voorstelling Protocol 12 is een prikkelende voorzet voor een open trefdag rond het volgende thema: hoe kan je sociaal-artistieke projecten voor een breed publiek presenteren? Wat is de waarde hiervan binnen je programmatie? Hoe kunnen circusdocenten en sociaal werkers, maar ook professionele artiesten (artistieke omkadering) en programmatoren in coproductie samen werken naar een voorstelling? Brugge Plus, Woesh en Circuscentrum bouwen met deze dag bruggen tussen professionele programmatoren (culturele centra, festivals, …) enerzijds en makers en praktijkwerkers in sociaal circus anderzijds.

>> Locatie: nog vast te leggen, maar sowieso in Brugge
>> Inschrijven voor deze Trefdag kan eenvoudig via een mailtje naar peter [at] circuscentrum.be of bel 09 233 85 89

Doelpubliek: Beleidsmakers, organisatoren (bv. circusfestivals), circusateliers en hun lokale partners, praktijkwerkers op de vloer, expertiseorganisaties in het jeugdwerk of in de sociaal-artistieke sector. Plus natuurlijk iedereen die de sociale zijde van circus een warm hart toedraagt.

Meer info? Surf naar www.circuscentrum.be/sociaalcircus.