Tweedaagse armoedevorming en intervisie voor cultuuraanbieders

item_left

een diverse groep mensen tijdens een vorming in een ruimte met een oud theaterdecor

item_right

Tweedaagse armoedevorming en intervisie voor cultuuraanbieders

Vormingstraject
Wed - 16/11/2022 - 09:30 to Thu - 17/11/2022 - 16:30

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde in samenwerking met partnerorganisaties en verenigingen een tweedaags vormingstraject op 16 en 17 november 2022. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken.

Er is nog steeds een kloof voor mensen in armoede om actief deel te nemen aan cultuur. Uit een bevraging bij één van onze Verenigingen waar Armen het Woord Nemen kwam naar boven dat slechts 5% van mensen in armoede af en toe een culturele uitstap maakt. Dit heeft te maken met tal van financiële, praktische, sociale, én psychologische drempels die mensen in armoede ervaren. Nochtans worden cultuurhuizen, musea, bibliotheken, de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen.

Tijdens dit tweedaagse traject wordt aan de hand van ervaringsdeskundigheid bij mensen in armoede, intervisie, en goede praktijkvoorbeelden actief stilgestaan rond het wegwerken van participatiedrempels. Laat je inspireren!