Tweedaagse Armoedevorming en intervisie voor cultuuraanbieders

item_left

luisterende mensen in een cirkel, op de achtergrond kunstwerken

item_right

Tweedaagse Armoedevorming en intervisie voor cultuuraanbieders

Vormingstraject
Thu - 16/11/2023 - 10:00 to Fri - 17/11/2023 - 16:00

Wat kan je verwachten?

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde in samenwerking met partnerorganisaties en verenigingen een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken. Deelnemers krijgen inzicht in de dagelijkse leefwereld van mensen in armoede, verbreden hun kennis over een gedragen visie op armoede - en kansengroepen - en reflecteren kritisch over hun eigen praktijk. Vanuit een integrale visie zetten we de stap naar concrete acties.

Waarom deze vormingstweedaagse?

Kunnen deelnemen aan cultuur is een grondrecht. Toch is er nog steeds een kloof voor mensen in armoede om actief deel te nemen aan cultuur. Dit heeft te maken met tal van financiële, praktische, sociale, én psychologische drempels die mensen in armoede ervaren. In dit opzicht worden cultuurhuizen, musea, bibliotheken, de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.