Warning message

Submissions for this form are closed.

Verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid'

item_left

item_right

Verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid'

Vormingstraject
Thu - 16/11/2017 - 09:30 to Thu - 01/03/2018 - 16:30

In 2017 organiseert Demos voor de eerste maal het verdiepingstraject “Cultuur en nabijheid" over het lokale cultuurbeleid in de netwerkgemeente. 

Met het verdiepingstraject “Cultuur en nabijheid” wil Demos samen met lokale actoren en het werkveld onderzoeken hoe we een lokaal cultuurbeleid en lokale cultuurpraktijken sterker kunnen oriënteren op een diverser kansenbeleid en superdiversiteit. We tekenen in de eerste drie sessies een inspirerend kader uit, geven praktijkvoorbeelden en maken ruimte voor reflectie, uitwisseling en discussie.

Dat doen we door gastsprekers uit praktijk en beleid uit te nodigen. Veranderingen in een lokaal cultuurbeleid worden vaak van onderuit aangestuurd, inspelend op actuele tendenzen in de samenleving zoals superdiversiteit, dualisering, duurzaamheid,… We onderzoeken samen met jullie deze innoverende praktijken die de spelregels van het lokaal cultuurbeleid veranderen. Tegelijk kruipen we in de hoofden van lokale koplopers die een vernieuwende kijk hebben op een lokaal en sociaal cultuurbeleid. In een laatste bijeenkomst gaan de deelnemers zelf aan het werk vanuit een waarderende en toekomstgerichte blik op de eigen lokale context.

Voor wie: Dit verdiepingstraject is op maat van medewerkers van steden en gemeenten die het lokaal cultuurbeleid (mee) uittekenen. Cultuurfunctionarissen, maar ook medewerkers van het cultuurcentrum, trekkers van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede, een sociale dienst, een sociaal huis, een integratiedienst of een OCMW,... die wakker liggen van een lokaal en nabij cultuurbeleid zijn hier op hun plaats.

Praktisch:

  • Wanneer: donderdag 16 november 2017, donderdag 14 december 2017, donderdag 18 januari 2018 en donderdag 1 maart 2018
  • Waar: Kwadraet – Koningin Maria Hendrikaplein 64a, 9000 Gent (recht tegenover het station Gent-Sint-Pieters)
  • Start-stop: 9u30 – 16u30
  • Kostprijs: 280 euro, broodjeslunch inbegrepen
  • Aantal deelnemers: min.8 – max.15
  • Organisatie: Demos vzw
  • Begeleiding: Inge Van de Walle & An Van den Bergh (en diverse gastsprekers)
  • Info en toelichting: inge.vandewalle [at] demos.be (subject: Cultuur%20en%20nabijheid) (Inge Van de Walle)
  • Inschrijven: inschrijven voor dit traject kan niet meer wegens volzet, stuur een mail naar inge.vandewalle [at] demos.be (Inge Van de Walle) als je op de hoogte wil blijven van een volgend traject.

Programma:

Donderdag 16 november 2017 – Lokaal cultuurbeleid is nabij
We starten het verdiepingstraject met een grondige uitdieping van onze visie op lokaal cultuurbeleid, waarin nabijheid centraal staat. We gaan op zoek naar de waarde van cultuurpraktijken die vertrekken vanuit dynamieken in de lokale gemeenschap en zo het lokale cultuurbeleid richting geven. Wijkgericht, participatief en vraaggestuurd werken staan hierbij centraal.

Donderdag 14 december 2017 – Lokaal cultuurbeleid faciliteert
In een tweede bijeenkomst focussen we op de randvoorwaarden voor een lokaal sociaal cultuurbeleid. Boeiende praktijken over gedeeld ruimtegebruik, cultuurbemiddelaars, cocreatie, een nieuwe invulling van het cultureel centrum en de bibliotheek passeren de revue. Evengoed bekijken we concrete beleidsinstrumenten die je kan inzetten om een lokaal cultuurbeleid voor iedereen te realiseren. We denken hierbij aan (subsidie)reglementen, (subsidie)overeenkomsten, overlegmomenten en initiatieven. Maar ook aan taakomschrijvingen, functieprofielen en de organisatie van de eigen diensten.

Donderdag 18 januari 2018 – Lokaal cultuurbeleid is contextueel
In een derde bijeenkomst gaan we dieper in op hoe het lokaal cultuurbeleid inspeelt op nieuwe contexten. In heel wat steden en gemeenten krijgen kwetsbare buurten en wijken een make-over. Omwille van de mix van sociaaleconomische problemen, gaan de fysieke aanpassingen vaak hand in hand met sociale en culturele reset. Welke uitdagingen en mogelijkheden stellen stedelijke innovatieprojecten aan het lokaal cultuurbeleid? Hoe kan je vanuit lokaal cultuurbeleid inspelen op uitdagingen in een plattelandscontext? Zijn er mogelijkheden om cultuurparticipatie via een regionale aanpak een graad hoger te zetten?

Donderdag 1 maart 2018 – Cases lokaal cultuurbeleid
In een vierde en laatste bijeenkomst zetten we het geschetste kader om naar de eigen praktijk. Aan de hand van lokale cases van de deelnemers zoeken we naar het aanwezige potentieel en werken we toekomstgericht aan concrete scenario’s voor de eigen lokale context. Aan het einde van dit traject ga je naar huis met een stevig theoretisch kader, inspirerende praktijkvoorbeelden en boeiende netwerkcontacten en concrete ideeën om het lokaal cultuurbeleid in je eigen stad of gemeente zuurstof te geven.

 

inschrijven