Warning message

Submissions for this form are closed.

VOLZET! Draagvlak rond armoede - Praktijktafel over het engagement bij vrijetijdsaanbieders

item_left

item_right

VOLZET! Draagvlak rond armoede - Praktijktafel over het engagement bij vrijetijdsaanbieders

Praktijktafel
Fri - 23/03/2018 -
09:30 to 13:00

Op vrijdag 23 maart organiseren we in Mechelen een praktijktafel over het draagvlak rond en het engagement voor het thema armoede bij vrijetijdsaanbieders. We zoeken een antwoord op volgende vragen: Hoe betrek en ondersteun je verenigingen bij dit thema uit het jeugdwerk, cultuur en sport vanuit je netwerk rond vrijetijdsparticipatie? Wat zijn verschillende samenwerkingsmogelijkheden: een solidaire kostendeling, vorming, subsidiereglementen,…? Drie praktijken vertellen over hun ervaringen. Demos geeft een kader in de inleiding en nog meer praktijkvoorbeelden.

Context

Het besef groeit dat niet alleen OCMW's, diensten en armoede-organisaties kunnen samenwerken, maar dat ook het verenigingsleven best mee in het bad van een lokaal netwerk gaat. Enerzijds is dit om het draagvlak voor en de expertise over vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te vergroten. Anderzijds is dit ook om te komen tot een solidaire kostendeling voor kortingssystemen zoals bijvoorbeeld de UiTPAS.

Sensibiliseren met een vorming is in veel netwerken een concrete actie. Vorming kan een goede stap zijn om vrijetijdsaanbieders te sensibiliseren voor de armoedeproblematiek, maar ook de ondersteuning van verenigingen in het werken met kansengroepen kan een graad hoger gezet worden. Het is belangrijk dat het lokaal netwerk een tweerichtingsverkeer op gang brengt tussen mensen in armoede en aanbieders in het jeugdwerk, cultuur en vrije tijd.

De tafels

Praktijktafel 1: Samenwerkingsprotocol in Duffel

Duffel wil een engagement op lange termijn aangaan. Voor 6- tot 18-jarigen is er een partnerschap uitgewerkt met een aantal aanbieders uit het jeugdwerk en sport en enkele lokale sociale partners. De sociale partners zorgen voor individuele toeleiding van kinderen en jongeren naar het aanbod. De aanbieders uit het jeugdwerk en sport gaan een engagement aan dat verder gaat dan financiële tegemoetkomingen. Het doel van het project is kinderen en jongeren niet eenmalig te bereiken met een initiatie of korting op het lidgeld, maar een duurzame instap in de vereniging mogelijk te maken. Aanbieders die instappen in het partnerschap kunnen genieten van een nieuwe subsidielijn van de gemeente. Ze komen driemaal per jaar samen met de sociale partners voor intervisie en kunnen beroep doen op ondersteuning op maat.

Spreker: Annelies Frans (deskundige Jeugd en afdelingshoofd Vrije Tijd Duffel)

Praktijktafel 2: Brugfiguur ondersteunt sportclubs in Sint-Niklaas

Tijdens de afgelopen periode van het sportbeleidsplan (2008-2013) werkte Jan Thuy in Sint-Niklaas vanuit de sportdienst specifiek rond andersgeorganiseerd sporten en diversiteit en toegankelijkeid in de sportsector. Het leggen van verbanden tussen de sectoren sport en welzijn was één van de speerpunten. Zo ondersteunde hij sportclubs in het omgaan met diversiteit en het werken met mensen in armoede binnen hun clubs. "Vanuit de sportdienst deden we dit op drie manieren: via de interne organisatie van de sportdienst zelf, de concrete ondersteuning van de sportclubs met vier acties en we luisterden naar de verhalen uit de clubs zelf.”

Door het wegvallen van de specifieke verplichtingen van het sportbeleidsplan (vier beleidsprioriteiten) én een nieuw organogram binnen de stad Sint-Niklaas, is de structuur van de sportdienst en de job van Jan veranderd. Jan én ook het sportpromotieteam maken samen met de jeugddienst en de participatiemedewerkers van de dienst Cultuur deel uit van het nieuwe team Jeugd- en Vrijetijdsparticipatie. Participatie van doelgroepen aan het vrijetijdsaanbod staat daar hoog op de agenda, onder meer via de UiTPAS.

Spreker: Jan Thuy (deskundige team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Sint-Niklaas)

Praktijktafel 3: Met de drempelmeter aan de slag in Hasselt

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, de arbeidsmarkt en de samenleving minder evident blijkt. In Hasselt wil Arktos zijn ervaring delen om nog meer jongeren en kinderen aan het sporten te krijgen. Arktos organiseert vormingen voor verenigingen. Op maat van jeugdtrainers en de leiding van sportclubs en jeugdverenigingen is er vorming op maat rond laagdrempelig werken. Arktos werkt hiervoor onder meer met de Drempelmeter die de dienst Diversiteit van de stad Hasselt ontwikkelde. De drempelmeter is een tool om drempels en/of knelpunten in je organisatie op te sporen die mensen tegenhouden om zich in te schrijven of gebruik te maken van jouw aanbod.  Zo krijg je een duidelijk beeld van of je organisatie toegankelijk is voor een divers publiek. Zowel een medewerker van de dienst Diversiteit als een groep experts in het veld geven advies en ondersteuning bij de verdere stappen die verenigingen willen ondernemen.

Sprekers: Steffanie Leen, Floris Vansichen (Arktos), Nancy Keuren (dienst Wijkmanagement Hasselt).

Praktisch 

Voor wie: alle betrokken partners in een lokaal netwerk, sportdienst, sportfederatie, jeugddienst, cultuurdienst, jeugdwerkorganisatie, vrijetijdsaanbieder, OCMW, vereniging waar armen het woord nemen, welzijnsschakel, CAW, centrum voor basiseducatie, Samenlevingsopbouw en andere geïnteresseerden.
Datum: vrijdag 23 maart 2018
Start - Stop: 9.30 uur tot 13.00 uur (onthaal vanaf 9.00 uur)
Locatie: De Foyer van ’t Arsenaal en Theater Arsenaal/Lazarus

Adres: Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen - Ingang via Dijlepad in de Kruidtuin

Deelnemen: 25 euro (broodjes inbegrepen)
Inschrijven: mogelijk tot en met 19 maart 2018 via het online formulier onderaan deze pagina.

Dagverloop:

  • 09.00 uur: Onthaal en koffie
  • 09.30 uur: Plenaire inleiding
  • 10.00 uur: Eerste ronde praktijktafel
  • 11.00 uur: Pauze
  • 11.15 uur: Tweede ronde praktijktafel
  • 12.15 uur: Broodjeslunch en netwerkmoment
Beeld: Marlene Lacasse, CC by 2.0

Inschrijvingsformulier:

inschrijven