Warning message

Submissions for this form are closed.

VOLZET! - Praktijktafel '(Door)start voor je lokaal netwerk'

item_left

item_right

VOLZET! - Praktijktafel '(Door)start voor je lokaal netwerk'

Praktijktafel
Fri - 29/03/2019 - 09:00 to 12:45

Lokale netwerken die een nieuwe afsprakennota 'vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede' willen indienen, kunnen op vrijdag 29 maart in Mechelen onze praktijktafel bijwonen over de (door)start van lokale netwerken. We voorzien een inleiding gevolgd door drie praktijktafels met sprekers en veel ruimte voor uitwisseling met andere netwerken. Lees meer hieronder en schrijf je in vóór 27 maart.

UPDATE: De praktijktafel is helaas al volzet.

Beeld: 'To the future' door Orlando ImperatoreCC BY-NC-SA 2.0

2019 is een bijzonder jaar voor de lokale netwerken 'vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede'. Alle afsprakennota’s lopen eind december 2019 af en alle gemeenten of netwerken moeten tegen 1 oktober 2019 een nieuwe afsprakennota indienen als ze beroep willen doen op de trekkingsrechten die voorzien zijn voor hun gemeente. Die nieuwe afsprakennota geldt dan voor de periode 2020-2025.

Wij organiseren de praktijktafel van 29 maart als deel van onze ondersteuning voor lokale netwerken 'vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede'.

De tafels:

Praktijktafel 1: De afsprakennota van naaldje tot draadje

De eerste tafel is meteen een heel praktische sessie over de ins en outs van het aanvraagformulier lokale netwerken. Dit document wordt door de Vlaamse overheid later in het voorjaar wellicht omgezet in een digitaal formulier via Kiosk. Demos informeert hierover zo snel als mogelijk. De vraagstelling blijft wel dezelfde. De afsprakennota is een werkinstrument om samen met partners afspraken te maken over wie welke taak of expertise opneemt in het lokaal netwerk, om je visie op vrijetijdsparticipatie te expliciteren, acties en doelstellingen te formuleren en de middelen te verdelen. Bovendien biedt de afsprakennota ook een houvast en duidelijkheid voor armoedepartners betrokken bij het lokaal netwerk.

Spreker: Katia De Vos, CJSM - Begeleiding door Ben Verstreyden, stafmedewerker Demos

Praktijktafel 2: Hoe werken aan een politiek draagvlak voor je netwerk?

Het creëren van draagvlak voor vrijetijdsparticipatie is geen kwestie van een enkele actie, maar vraagt om continue aandacht. Het neemt niet weg dat de opmaak van een nieuwe afsprakennota én de komst van nieuwe schepenen goed momenten zijn om dat draagvlak te versterken. Krijgt jouw schepencollege de afsprakennota begin september op het bord? Of kan je al vroeger van start gaan met het sensibiliseren van de kersverse schepenen van Cultuur, Jeugd, Sport, Vrije tijd en Sociale zaken? Hoe maak je lokale beleidsmakers duidelijk waar de problemen én de mogelijkheden zitten op het vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede? En hoe pak je dit vanuit het netwerk best aan?

Spreker: Dirk Van Noten, beleidsmedewerker Lokaal Sociaal Beleid en Armoedebestrijding, Vlaamse overheid, en voormalig schepen en voorzitter OCMW Heist-op-den-Berg - Begeleiding door Bart Rogé, directeur Demos

Praktijktafel 3: Hoe krijgen we een (nieuwe) drive in ons lokaal netwerk?

Stel: je start met een netwerk of je gaat opnieuw van start van een (vernieuwde) ploeg. Hoe kun je alle partners er actief bij betrokken houden en zorgen voor ‘schwung’ in de samenwerking? Hoe kan je partners blijven motiveren voor samenwerking? Hoe zorg je ervoor dat ze niet alleen meedenken, maar ook meedoen? Of omgekeerd? Hoe houd je hen betrokken?

Spreker: Maarten François, netwerk Surplus Kortrijk - Begeleiding door Inge Van de Walle, stafmedewerker Demos

Praktisch 

 • Voor wie: alle betrokken partners in een (startend of bestaand) lokaal netwerk 'vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede', sportdienst, sportfederatie, jeugddienst, cultuurdienst, jeugdwerkorganisatie, vrijetijdsaanbieder, OCMW, vereniging waar armen het woord nemen, welzijnsschakel, CAW, centrum voor basiseducatie, Samenlevingsopbouw en andere geïnteresseerden.
 • Datum: vrijdag 29 maart 2019
 • Start - Stop: 9.30 uur tot 13.00 uur (onthaal vanaf 9.00 uur)
 • Locatie: 't Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen
 • Deelnemen: is gratis mits inschrijving hieronder. Je kan kiezen voor twee praktijktafels, verdeeld over een eerste en twee ronde. In 2019 zijn de praktijktafels gratis. We willen op die manier vanuit Demos zoveel mogelijk bestaande en nieuwe lokale netwerken en hun partners stimuleren om opnieuw een afsprakennota in te dienen.
 • Inschrijven: mogelijk tot en met 26 maart 2019 via het online formulier onderaan deze pagina.
  UPDATE: De praktijktafel is helaas al volzet. Je kan je nog via het formulier onderaan inschrijven en dan sta je op de wachtlijst. We houden je dan op de hoogte als er een plaats vrij is.

Dagverloop

 • 09.00 uur: Onthaal en koffie
 • 09.30 uur: Plenaire inleiding
 • 10.00 uur: Eerste ronde praktijktafel
 • 11.00 uur: Pauze
 • 11.15 uur: Tweede ronde praktijktafel
 • 12.15 uur: Broodjeslunch en netwerkmoment

inschrijven