VOLZET! Verdiepingstraject 'Verbinding in de Vrije Tijd'

item_left

item_right

VOLZET! Verdiepingstraject 'Verbinding in de Vrije Tijd'

Vormingstraject
Thu - 29/03/2018 - 10:00 to Thu - 22/11/2018 - 16:00

INSCHRIJVEN VOOR DIT TRAJECT IS NIET MEER MOGELIJK. Via het formulier onderaan kan je ons wel nog steeds laten weten dat je kandidaat bent. Je komt dan op de wachtlijst terecht. En we brengen je als eerste op de hoogte als er een nieuwe reeks start.

In 2018 organiseert Demos voor de derde maal een verdiepingstraject over vrije tijd in de netwerkgemeente, deze keer onder de naam 'Verbinding in de vrije tijd'. In een kleine groep van lokale professionals in cultuur, het jeugdwerk, sport en het lokale sociaal beleid onderzoeken we in dit traject hoe je samen met andere diensten en organisaties werk kan maken van een sociaal vrijetijdsbeleid op maat van kinderen en jongeren.

Inhoud verdiepingstraject

Er zijn heel wat concrete en succesvolle manieren om kinderen en jongeren tot bij een passend vrijetijdsaanbod te brengen. Een element hebben ze allemaal gemeen: ze doen het nooit alleen. Verschillende diensten, organisaties en mensen vinden elkaar en werken gericht samen, elk vanuit een specifieke rol. Maar hoezeer samenwerken zijn nut al heeft bewezen, het blijkt toch zelden een evidentie.

Dit verdiepingstraject gaat over netwerken en verbindingen in en naar de vrije tijd van kinderen en jongeren in armoede. We komen samen tijdens vier vormingsmomenten en één actieleergroep. Daarin onderzoeken we welke maatregelen en instrumenten een lokaal bestuur kan inzetten om samenwerking te stimuleren, te versterken en duurzaam te verankeren. Denk hierbij aan samenwerking tussen gemeentelijke diensten onderling, maar evengoed met verenigingen en sociale organisaties.

Voor wie: Dit verdiepingstraject is op maat van medewerkers van centrumsteden en middelgrote gemeenten die het sociaal en/of het vrijetijdsbeleid mee uittekenen. De focus ligt op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Niet enkel medewerkers van vrijetijdsdiensten kunnen intekenen. Ook medewerkers van een sociale dienst, een sociaal huis of een OCMW zitten hier op hun plaats.

Inschrijven: We vragen geïnteresseerden om zich via het formulier hieronder kandidaat te stellen om het verdiepingstraject te volgen. Samen proberen we een goede match te maken tussen ons aanbod en jouw vormingsnoden. Je mag na je inschrijving een antwoord verwachten binnen de week.

Kandideren kan je vóór 5 maart 2018.

Wanneer: donderdag 29 maart 2018, donderdag 24 mei 2018, donderdag 18 oktober 2018, donderdag 22 november 2018

Waar: Bibliotheek Permeke - De Coninckplein 25-26 - 2060 Antwerpen

Start-stop: 10.00 uur – 16.00 uur

Kostprijs: 350 euro, broodjeslunch inbegrepen

Aantal deelnemers: min. 10 – max. 15

Organisatie: Demos vzw

Begeleiding: Kris De Visscher, Astrid De Bruycker en gastsprekers uit de lokale praktijk of uit onderzoek.

Vrijetijdsbeleid op maat van kinderen en jongeren

Heel wat lokale besturen zetten initiatieven op om kinderen en jongeren die opgroeien in armoede toe te leiden naar het bestaande aanbod van jeugdwerk, cultuur en sport. Dit gebeurt met wisselend resultaat. Successen zijn vaak kortstondig en de kloof blijft diep.

Het inzicht groeit dat het opzetten van netwerken en het bouwen en onderhouden van bruggen tussen gezinnen in armoede, vrijetijdswerkingen en sociale organisaties de meest duurzame manier is om maatschappelijke breuklijnen te overstijgen. We zien verschillende praktijken ontstaan: brugfiguren, toeleiders, vrijetijdsloketten, individuele trajectbeleiding, mobiele werkingen, lokale netwerken, jeugdopbouwwerk, outreachend werk,...

In dit verdiepingstraject onderzoeken we samen met de deelnemers hoe een lokaal bestuur deze praktijken kan ontwikkelen, versterken of duurzaam verankeren. We geven de deelnemers kaders en handvaten mee waarmee ze in hun eigen stad of gemeente aan de slag kunnen. Naast input vanuit theorie, reiken we concrete praktijkvoorbeelden aan uit het jeugdwerk, cultuur en sport. Samen met collega’s zoeken en delen we o.a. passende (beleids)instrumenten, organisatie- en werkvormen, taakomschrijvingen en volgsystemen.

Daarvoor baseren we ons op recent onderzoek en praktijkverkenningen. In de publicatie Buitenbenen onderzocht Dēmos de bouwstenen voor een lokaal en sociaal vrijetijdsbeleid. In Verbinding in de Vrije Tijd reiken we samen met de VVJ een kader aan voor duurzame netwerken in de vrije tijd. In Niets Meer dan Gelijkheid gaan we na wat de impact is van superdiversiteit op jonge mensen en op de jeugdwerksector. Het onderzoek De maat van lokale netwerken van OASeS in opdracht van Demos leert ons meer over de interne dynamiek van lokale netwerken.

Programma

We willen graag het programma laten groeien in nauwe interactie met de deelnemers. Toch geven we hier in grote lijnen de thema’s weer die we aan bod willen laten komen. Zo heb je alvast een idee van het verloop van het verdiepingstraject.

Donderdag 29 maart 2018

We starten met een theoretisch kader over een sociaal vrijetijdsbeleid en over het creëren van verbinding in de vrije tijd. We baseren ons op verschillende publicaties over dit thema en op onze ondersteuning van de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. Vervolgens bespreken we verschillende vormen van netwerken, bruggen en verbindingen tussen kwetsbare gezinnen, aanbieders van vrije tijd en sociale organisaties. Aan het einde van de dag beschik je over een theoretisch kader en een overzicht van verschillende concrete praktijken van netwerkvorming en verbinding in de vrije tijd.

Donderdag 24 mei 2018

In een tweede bijeenkomst kijken we naar de rol van de gemeente. Naast een meer theoretische insteek over de netwerkgemeente, bekijken we concrete beleidsinstrumenten. Twee uitdagingen krijgen extra aandacht. Ten eerste: hoe zorg je er als lokaal bestuur voor dat niet enkel gemeentelijke diensten, maar ook andere professionals, sociale organisaties en vertegenwoordigers van de doelgroep actief deel uitmaken van je netwerk? Ten tweede: hoe laten we de doelgroep rechtstreeks participeren? Aan het einde van de tweede bijeenkomst geven je als opdracht mee om op basis van de input in jouw gemeente te onderzoeken welke vormen van verbinding wenselijk en haalbaar zijn en welke instrumenten voor jou bruikbaar zijn.

Tussendoor (datum overeen te komen)

Midden in het traject komen we eenmaal samen om gedurende een halve dag de opmaak en de voortgang van de individuele cases te bespreken. We doen dit in twee kleinere groepen, op een nog af te spreken datum en locatie.

Donderdag 18 oktober 2018

In een derde bijeenkomst gaan we aan de slag met de resultaten van jullie huiswerk. We bekijken samen wat er gebeurt als je in de praktijk met deze input aan de slag gaat. Wat werkt er? Wat loopt er stroef? Wat valt er tegen? Samen inventariseren we gedeelde succesfactoren, knelpunten en uitdagingen. Een ‘raad der wijzen’ met professionals uit onderzoek en praktijk staat ons bij.

Donderdag 22 november 2018

In een vierde en laatste bijeenkomst gaan we aan de slag met de eerder geformuleerde succesfactoren, knelpunten en uitdagingen. We onderzoeken hoe we verder kunnen versterken wat werkt en hoe we knelpunten en uitdagingen kunnen aanpakken. We zoeken zelf naar oplossingen en/of leggen vragen voor aan een aantal experten.

Begeleiding

Kris De Visscher studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Sinds 2011 werkt hij als stafmedewerker jeugdwerk voor Demos. In 2012 coördineerde hij een onderzoeksproject van Demos en de VVJ dat vier pilootprojecten rond armoede en jeugdwerk ondersteunde en beschreef. Samen met Lisa Schouppe en Inge Van de Walle maakte hij na afloop van dit project de publicatie ‘Verbinding in de Vrije Tijd. Netwerken tussen jeugdwerk en gezinnen in armoede’.

Astrid De Bruycker begeleidt als stafmedewerker bij Demos de steden en gemeenten die een 'lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede' willen oprichten. Daarnaast begeleidt ze trajecten van lokale netwerken die hun werking procesmatig of inhoudelijk willen verdiepen. Astrid studeerde Klassieke Filologie aan de Universiteit Gent en Internationale Betrekkingen aan de Université Libre de Bruxelles. Ze werkte voordien als beleidsmedewerker in de kinderrechtensector rond de thema’s armoede en welzijn.

In het verdiepingstraject komen verder ook meerdere gastsprekers uit de lokale praktijk of uit onderzoek aan bod. 

inschrijven