Voorstelling onderzoek 'Vrije tijd van jongeren in migratie'

item_left

foto(c)Sara_Dykmans

item_right

Voorstelling onderzoek 'Vrije tijd van jongeren in migratie'

Studiedag
Tue - 01/10/2019 - 08:30 to 14:00

Het Departement CJM en de onderzoekers van de Universiteit Gent stellen op 1 oktober in Brussel de resultaten voor van het onderzoek Vrije tijd van jongeren in migratie. Dat onderzoek brengt in beeld hoe jongeren uit onthaalklassen (OKAN-onderwijs) vrije tijd, vrijetijdsbesteding en drempels voor een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding beleven.

foto(c)Sara_Dykmans

De organisatoren stelden een boeiende voormiddag samen met een voorstelling van de onderzoeksresultaten, reflectie op het onderzoeksrapport, prikkelende getuigenissen en werktafels waar de beleids- en praktijkaanbevelingen onder de loep worden genomen. Ze sluiten af met een netwerklunch.

Programma:

08.30 - 09.30 uur: onthaal met koffie en thee
09.30 - 10.45 uur: plenaire sessie met:  

- voorstelling onderzoeksresultaten 
- reflectie op het onderzoeksrapport 
- voorstelling NIEMO (vzw Jong) 

11.00 - 13.00 uur: werktafels beleidsaanbevelingen 
- Taal I: niveau van taalvaardigheid als drempel voor vrije tijd 
- Taal II: taalverwerving als drempel voor vrije tijd 
- Isolement en eenzaamheid bij jongeren in migratie 
- Kwetsbare subdoelgroepen: meisjes, jongeren uit conflictgebieden en jongeren in asielcentra 
- Culturele verenigingen: nog moeilijkere toegang 

13.00 uur: netwerklunch 

Voor wie?

De brede jeugdsector, de culturele en sportsector, vluchtelingenwerkingen, OKAN-onderwijs, inburgeringsinitiatieven, beleidsmedewerkers van de Vlaamse overheid uit verschillende betrokken domeinen (CJM, Onderwijs en Vorming, Integratie en Inburgering, Sport, ...) en lokale jeugdambtenaren.

Datum en locatie

1 oktober 2019, van 08.30 tot 14.00 uur
Herman Teirlinckgebouw, Brussel

Inschrijven  

Inschrijven kan tot en met dinsdag 24 september via deze link