Vormingstraject 'Zet je lokaal netwerk op scherp!' (2019-2020)

item_left

item_right

Vormingstraject 'Zet je lokaal netwerk op scherp!' (2019-2020)

Vormingstraject
Tue - 10/12/2019 - 09:30 to Fri - 24/04/2020 - 16:30

Samen met PRONET zet Demos voor de derde keer een vormingstraject op rond werken in een netwerksamenwerking. Wat maakt een netwerk doeltreffend? Waarom krijg ik mijn partners zo moeilijk rond de tafel? Waarom heb ik het gevoel dat ik er als voorzitter of coördinator van mijn netwerk alléen voor sta? Hoe houd ik de samenwerking en de bijeenkomsten dynamisch en motiverend? Deze en andere vragen worden behandeld in dit traject.

Beeld: Alina Grubnyak via Unsplash

We richten ons met dit traject naar de trekkers en andere actieve leden van 'lokale netwerken voor de bevordering van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede'. Het traject van 4 vormingsdagen gespreid over 3 maanden maakt je sterker om een netwerk vorm te geven en doeltreffend samen te werken met diverse partners. Je mag een mix van theorie en praktijk verwachten. De aangereikte kaders en tools oefenen we individueel en in groepjes, toegepast op jullie specifieke context.  Let op: de focus ligt dus niet op de inhoudelijke invulling van vrijetijdsparticipatie.

Kristof, deelnemer in 2018, evalueerde het traject als volgt:

"Uit de zak met letterkoekjes (evaluatiemethodiek, nvdr), kies ik de letter ‘S’: de ‘S’ van stimuleren, sudderen en sijpelen. Ik heb inzichten gekregen, er werden me kaders aangereikt die breed bruikbaar zijn voor netwerken en projecten. Sudderen, omdat er tussen de 4 vormingsdagen tijd is waar gedachten kunnen sudderen en doorsijpelen. Je kon ook de evolutie zien bij sommige mensen in hun netwerk."

Je netwerk versterken en dynamiseren

Maatschappelijke vraagstukken zijn steeds vaker complex, moeilijk alleen op te lossen of binnen één beleidsdomein. Collega’s uit verschillende organisaties, sectoren en beleidsvelden gaan in formele en informele netwerken samenwerken, ook met burgers en hun organisaties. Ze formuleren gezamenlijk doelstellingen, brengen verschillende competenties in stelling en verdelen taken.

Ook lokale netwerken ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede investeren sterk in intersectorale samenwerking over de grenzen van cultuur, jeugd, sport, welzijn heen. Dat doen ze bovendien in dialoog met armoedeverenigingen. Het overleg tussen diverse lokale actoren moet leiden tot contextspecifieke oplossingen op het vlak van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. 

In dit vormingstraject dat Demos organiseert in samenwerking met PRONET (Professionaliseren van Netwerksamenwerking - Arteveldehogeschool) gaan we dieper in op het versterken én dynamiseren van netwerken. We geven de deelnemers handvaten, kaders en oefeningen mee om in hun eigen netwerk aan de slag te gaan. Naast theoretische input werken we ook met praktijkvoorbeelden en eigen cases.

Programma:

Dit vormingstraject focust op belangrijke uitgangspunten en facetten van het werken binnen een netwerksamenwerking en niet specifiek op de inhoudelijke invulling van vrijetijdsparticipatie. Maar door de samenstelling van de groep en de ervaringsgerichte aanpak, blijft de specifieke context van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie dichtbij.

 • Dinsdag 10 december 2019 - Een klare kijk op samenwerking en netwerking

Wat zijn netwerken eigenlijk? Welke soorten netwerken zijn er? Waarom is er zoveel aandacht voor netwerken? En waarin verschillen netwerken van andere organisatievormen? De eerste dag van dit vormingstraject is een inleiding op netwerkend werken: er wordt ingezoomd op rollen en competenties in een netwerk, de diversiteit van actoren en mogelijke spanningsvelden in een netwerk.

 • Dinsdag 14 januari 2020 - Opstart, fasering en dynamiek van een netwerk

Actoren in de netwerken zijn onderling afhankelijk van elkaar. Trekkers van netwerken moeten zich aanpassen aan of inspelen op interacties en dynamieken in de netwerken. Wanneer zet je een stapje terug, wanneer neem je de regie en ga je sturen? Wat is je rol in de verschillende fases van netwerkvorming: van opstartfase tot uitvoeren en evalueren? Vertrouwen binnen een netwerk opbouwen is essentieel. Aandacht geven aan succeservaringen en leerwinsten is een van de verbindende factoren binnen een netwerk.

 • Dinsdag 17 maart 2020 - Strategisch handelen in netwerkverband

In een netwerk is het kwestie de waardering van zowel het individu, de betrokken organisatie als het netwerk in balans te houden. Een goed samenspel tussen die drie niveaus doet het netwerk draaien. Elke actor zal in zijn strategie wel rekening moeten houden met het strategisch handelen van de andere actoren. Hoe ga je als trekker van een netwerk om met macht, belangen, diverse standpunten en spanningsvelden? Hoe creëer je een win-win voor diverse actoren en het netwerk? En wat zijn de mogelijkheden om tot co-creatie te komen?

 • Dinsdag 31 maart 2020 - Praktijkcasussen

In de vierde en laatste bijeenkomst gaan we aan de slag met de eerder genoemde succesfactoren, knelpunten en uitdagingen. We werken door op de individuele cases en helpen elkaar verder op weg.

Begeleiding:

Sammy Vienne is docent aan de opleiding Bachelor Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool (groepsdynamica, stagebegeleiding, externe projecten en dienstverlening). Hij is sociaal-pedagoog en werkte in diverse sectoren van het sociaal werk (vormingswerk, basiseducatie, migrantenwerk, projecten voor werklozen), zowel op lokaal als op ondersteunend niveau. Sammy is projectmedewerker in PRONET.

Ben Verstreyden is stafmedewerker lokale netwerken vrijetijdsparticipatie bij Demos. Na een aantal jaren in de profit-sector maakte hij vanuit engagementen in het jeugdwerk de overstap naar functies als coördinator lokaal jeugdbeleid in Ronse en stafmedewerker voor de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten. De voorbije jaren stuurde hij de jongerenorganisatie Lejo vzw aan en nam hij ondersteuningsopdrachten op zich voor enkele andere organisaties. De aandacht voor participatie van kansengroepen zijn een constante.

Sarah Desmedt is stafmedewerker lokale netwerken vrijetijdsparticipatie bij Demos. Als geadopteerde met Rwandese roots kent ze de uitdagingen van kansarmoede en etnisch culturele minderheden op een persoonlijke manier. Na haar studies toerisme en recreatiemanagement groeide haar interesse in vrijetijdsparticipatie als middel voor persoonlijke ontwikkeling en een democratischere samenleving. De voorbije jaren werkte ze in heel wat participatieve projecten nauw samen met sport en cultuurdiensten, adviesraden en burgerinitiatieven rond inclusieve vrije tijd.

Praktisch

 • Voor wie: Dit vormingstraject richt zich specifiek tot trekkers en andere actieve leden van lokale netwerken ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede: bijvoorbeeld medewerkers van het OCMW, de cultuurdienst, de jeugddienst, de sportdienst en sociale organisaties of armoedeverenigingen die actief betrokken zijn bij deze lokale netwerken. Ook trekkers en leden van andere lokale netwerken, zoals bijvoorbeeld een kinderarmoedenetwerken, Huis van het Kind of een jeugdwelzijnsoverleg die werken op het snijvlak van welzijn en vrije tijd, zijn welkom op dit vormingstraject.
 • Wanneer: dinsdag 10 december 2019, 14 januari 2020, 17 maart 2020 en 31 maart 2020.
 • Start-stop: 09.30 uur -16.30 uur
 • Waar: het Scoutshuis – Wilrijkstraat 45 – 2140 Antwerpen
 • Kostprijs: 385 euro, cursusmateriaal en broodjeslunch inbegrepen
 • Inschrijven: We vragen geïnteresseerden om zich via het formulier hieronder kandidaat te stellen om het vormingstraject te volgen. Samen proberen we een goede match te maken tussen ons aanbod en jouw vormingsnoden. Inschrijven kan tot en met dinsdag 26 november 2019. Na een bevestiging van jouw inschrijving is annuleren niet mogelijk. Als je niet aanwezig kan zijn, mag je iemand anders in jouw plaats laten deelnemen. We weten dit graag vooraf, dus je mag hierover een mailtje sturen.
 • Aantal deelnemers: maximum 15 deelnemers
 • Organisatie: Demos vzw 
 • Begeleiding: Sammy Vienne (PRONET), Ben Verstreyden (Demos), Sarah Desmedt (Demos)

Schrijf je hieronder in!

inschrijven

Met een 'ja' kies je voor een inschrijving op onze nieuwsbrief 'Vrije Tijd in de Netwerkgemeente'. Je kan in onze privacyverklaring lezen hoe we omgaan met je gegevens. Met gegevens bedoelen we zowel de gegevens voor een inschrijving voor een nieuwsbrief, alsook de gegevens voor een inschrijving voor een evenement.