Vormingstraject 'Zet je lokaal netwerk op scherp!' 2021-2022

item_left

item_right

Vormingstraject 'Zet je lokaal netwerk op scherp!' 2021-2022

Vormingstraject
Wed - 17/11/2021 - 09:00 to Thu - 13/01/2022 - 16:30

Tussen november 2021 en januari 2022 kan je deelnemen aan ons vormingstraject over werken in een netwerksamenwerking! Samen met PRONET bieden we dit vormingstraject voor de vierde keer aan.

Je kan in dit traject meerdere vragen en thema's bespreken, zoals: Wat maakt een netwerk doeltreffend? Waarom krijg ik mijn partners zo moeilijk rond de tafel? Waarom heb ik het gevoel dat ik er als voorzitter of coördinator van mijn netwerk alléen voor sta? Hoe houd ik de samenwerking en de bijeenkomsten dynamisch en motiverend? (Lees meer over dit traject onder de afbeelding.)

Beeld:  Foto van Kaleidico op Unsplash.com

We richten ons met dit traject naar de trekkers en regisseurs van 'lokale netwerken voor de bevordering van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede' of gelijkaardige netwerken op het snijvlak van armoede en vrije tijd. Het traject van 4 vormingsdagen gespreid over 2 maanden verhoogt je kennis en competenties om een netwerk vorm te geven en doeltreffend samen te werken met diverse partners.

Je mag een mix van theorie en praktijk verwachten. De aangereikte kaders en tools oefenen we individueel en in groepjes, toegepast op jullie specifieke context. Let op: de focus ligt dus niet op de inhoudelijke invulling van vrijetijdsparticipatie.

Kristof, een deelnemer van een vorig traject, evalueerde de inhoud als volgt:

"Uit de zak met letterkoekjes (evaluatiemethodiek, n.v.d.r), kies ik de letter ‘S’: de ‘S’ van stimuleren, sudderen en sijpelen. Ik heb inzichten gekregen, er werden me kaders aangereikt die breed bruikbaar zijn voor netwerken en projecten. Sudderen, omdat er tussen de 4 vormingsdagen tijd is waar gedachten kunnen sudderen en doorsijpelen. Je kon ook de evolutie zien bij sommige mensen in hun netwerk."

Je netwerk versterken en dynamiseren

Maatschappelijke vraagstukken zijn steeds vaker complex, moeilijk alleen op te lossen of binnen één beleidsdomein. Collega’s uit verschillende organisaties, sectoren en beleidsvelden gaan in formele en informele netwerken samenwerken, ook met burgers en hun organisaties. Ze formuleren gezamenlijk doelstellingen, brengen verschillende competenties in stelling en verdelen taken.

Ook lokale netwerken ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede investeren sterk in intersectorale samenwerking over de grenzen van cultuur, jeugd, sport, welzijn heen. Dat doen ze bovendien in dialoog met armoedeverenigingen. Het overleg tussen diverse lokale actoren moet leiden tot contextspecifieke oplossingen op het vlak van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. 

Programma:

Dit vormingstraject focust op belangrijke uitgangspunten en facetten van het werken binnen een netwerksamenwerking en niet specifiek op de inhoudelijke invulling van vrijetijdsparticipatie. Maar door de samenstelling van de groep en de ervaringsgerichte aanpak, blijft de specifieke context van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie dichtbij.

 • Woensdag 17 november 2021 - Een klare kijk op samenwerking en netwerking
  Wat zijn netwerken eigenlijk? Welke soorten netwerken zijn er? Waarom is er zoveel aandacht voor netwerken? En waarin verschillen netwerken van andere organisatievormen? De eerste dag van dit vormingstraject is een inleiding op netwerkend werken: er wordt ingezoomd op rollen en competenties in een netwerk, de diversiteit van actoren en mogelijke spanningsvelden in een netwerk.
   
 • Donderdag 2 december 2021 - Opstart, fasering en dynamiek van een netwerk
  Actoren in de netwerken zijn onderling afhankelijk van elkaar. Trekkers van netwerken moeten zich aanpassen aan of inspelen op interacties en dynamieken in de netwerken. Wanneer zet je een stapje terug, wanneer neem je de regie en ga je sturen? Wat is je rol in de verschillende fases van netwerkvorming: van opstartfase tot uitvoeren en evalueren? Vertrouwen binnen een netwerk opbouwen is essentieel. Aandacht geven aan succeservaringen en leerwinsten is een van de verbindende factoren binnen een netwerk.
   
 • Donderdag 16 december 2021 - Strategisch handelen in netwerkverband
  In een netwerk is het kwestie de waardering van zowel het individu, de betrokken organisatie als het netwerk in balans te houden. Een goed samenspel tussen die drie niveaus doet het netwerk draaien. Elke actor zal in zijn strategie wel rekening moeten houden met het strategisch handelen van de andere actoren. Hoe ga je als trekker van een netwerk om met macht, belangen, diverse standpunten en spanningsvelden? Hoe creëer je een win-win voor diverse actoren en het netwerk? En wat zijn de mogelijkheden om tot co-creatie te komen?
   
 • Donderdag 13 januari 2022 - Praktijkcasussen
  In de vierde en laatste bijeenkomst gaan we aan de slag met de eerder genoemde succesfactoren, knelpunten en uitdagingen. We werken door op de individuele cases en helpen elkaar verder op weg.

Begeleiding:

 • Veerle Opstaele is verbonden aan het Expertisenetwerk Mens en Samenleving van de Arteveldehogeschool. Ze is projectleider van diverse onderzoeksprojecten en  heeft veel ervaring als trainer en procesbegeleider. Social profit organisaties en lokale besturen zijn vooral haar werkterrein. Zij is de drijvende kracht achter PRONET, de ondersteuningsunit voor netwerksamenwerking van de Arteveldehogeschool. 
 • Bart Ketelslegers is stafmedewerker lokale netwerken vrijetijdsparticipatie bij Demos sinds 2021. Hij is sociaal pedagoog van opleiding. Zijn loopbaan begon hij in Lier als opbouwwerker binnen een vereniging waar armen het woord nemen. Nadien werkte hij binnen het Netwerk Tegen Armoede als stafmedewerker rond vorming, beleidsondersteuning en interculturalisering. De voorbije jaren coördineerde hij de projectwerking binnen het OCMW van Turnhout.
 • Ben Verstreyden is stafmedewerker lokale netwerken vrijetijdsparticipatie bij Demos. Na een aantal jaren in de profit-sector maakte hij de overstap naar functies als coördinator lokaal jeugdbeleid in Ronse en stafmedewerker voor de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten. De voorbije jaren stuurde hij de jongerenorganisatie Lejo vzw aan en nam hij ondersteuningsopdrachten op zich voor enkele andere organisaties. De aandacht voor participatie van kansengroepen zijn een constante.

Praktisch:

 • Voor wie: Dit vormingstraject richt zich in de eerste plaats tot de trekkers en regisseurs van lokale netwerken ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede: bijvoorbeeld medewerkers van het OCMW, de cultuurdienst, de jeugddienst, de sportdienst,.... Leden van het netwerk die zelf een actieve rol opnemen (medetrekker), kunnen zich ook inschrijven.  Ook trekkers van andere lokale netwerken, zoals bijvoorbeeld een kinderarmoedenetwerk, Huis van het Kind of een jeugdwelzijnsoverleg die werken op het snijvlak van welzijn en vrije tijd, zijn welkom op dit vormingstraject.
 • Wanneer: woensdag 17 november 2021, donderdag 2 december 2021, donderdag 16 december 2021 en donderdag 13 januari 2022. Onthaal vanaf 09.00 uur, de sessie start om 09.30 uur en we stoppen om 16.30 uur
 • Waar: het Scoutshuis – Wilrijkstraat 45 – 2140 Antwerpen
 • Kostprijs: 450 euro, cursusmateriaal en broodjeslunch inbegrepen
 • Inschrijven: We vragen geïnteresseerden om zich via het formulier hieronder kandidaat te stellen om het vormingstraject te volgen. Samen proberen we een goede match te maken tussen ons aanbod en jouw vormingsnoden. Inschrijven kan tot en met 12 november 2021. Na een bevestiging van jouw inschrijving is annuleren niet mogelijk. Als je niet aanwezig kan zijn, mag je iemand anders van je organisatie in jouw plaats laten deelnemen. We weten dit graag vooraf, dus je mag hierover een mailtje sturen.
 • Aantal deelnemers: maximum 15 deelnemers
 • Voor de bescherming van alle aanwezigen: we houden rekening met de op dat ogenblik geldende richtlijnen zoals beschreven in de 'Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten' om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Daarom bewaren wij naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemers minstens 30 dagen om contact tracing mogelijk te maken. We vragen ook aan de deelnemers om ons op de hoogte brengen als ze binnen 14 dagen na onze activiteit ziek zouden worden.
 • Organisatie: Demos vzw 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met Bart Ketelslegers, via het nummer 0477 135 597, of met een e-mail naar bart.ketelslegers [at] demos.be.

inschrijven

Met een 'ja' kies je voor een inschrijving op onze nieuwsbrief 'Vrije Tijd in de Netwerkgemeente'. Je kan in onze privacyverklaring lezen hoe we omgaan met je gegevens. Met gegevens bedoelen we zowel de gegevens voor een inschrijving voor een nieuwsbrief, alsook de gegevens voor een inschrijving voor een evenement.