Vormingstweedaagse sport en armoede

item_left

item_right

Vormingstweedaagse sport en armoede

Vormingstraject
Fri - 04/05/2018 - 09:30 to Wed - 16/05/2018 - 16:30

Op 4 en 16 mei 2018 organiseren het Netwerk tegen Armoede en ISB een tweedaagse vorming rond sport en armoede. Deze vorming is bedoeld als eerste kennismaking met het thema armoede. Geïnteresseerde deelnemers krijgen daarbij inzicht in de leefwereld van mensen in armoede en reflecteren kritisch op hun eigen praktijk. De nadruk in dit vormingstraject ligt op de dialoog met mensen in armoede en op de complexiteit van de thematiek. 

Waarom een vorming 

De diversiteit in onze samenleving weerspiegelt zich vandaag nog niet volledig in de deelname aan het sportaanbod in Vlaanderen. Sportclubs, -federaties, sportdiensten…  worden de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen. Er is al heel wat gerealiseerd maar er ligt nog werk op de plank. Daarom ontwikkelden Netwerk tegen Armoede en ISB een tweedaags vormingstraject. 

De nadruk in dit traject ligt op de dialoog met mensen in armoede, het inzicht in de complexiteit ervan en op het doorbreken van vooroordelen. Deelnemers krijgen inzicht in de dagelijkse leefwereld van mensen in armoede. Door kritische reflectie over de eigen praktijk verbreden de deelnemers hun kennis over een gedragen visie op armoede en kansengroepen. Wat daarnaast op de planning staat: het ontwikkelen van een visie op armoede, handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken,... Allemaal zaken die jou verder helpen om concreet aan de slag te gaan met dit thema.

Programma

Het vormingstraject bestaat uit 2 interactieve vormingsdagen. De eerste dag ligt de focus op dialoog door middel van voorbeelden en ervaringen van mensen in armoede zelf. De deelnemers maken kennis met de leefwereld van mensen in armoede en met hun kijk op sportparticipatie. Na de middag gaat men dieper in op de drempels en hoe je hier als sportaanbieder op kan inspelen.

De tweede dag krijg een reflectiekader aangeboden om als organisatie een beter zicht te krijgen op de visie achter je acties voor doelgroepen. Zo kom je tot een doordachte aanpak en krijgen je plannen meer kans op slagen. Verder wordt ingezoomd op samenwerking met sociale organisaties en op een aantal websites, publicaties en projectoproepen.

Voor wie?

De vorming is bedoeld voor sportactoren op alle niveaus die nog niet veel in contact komen met de doelgroep, dus niet voor sportactoren die reeds ervaring hebben met de doelgroep.

·         sportdiensten (sportfunctionarissen, sportpromotoren, sportclubondersteuners)

·         sportclubs

·         sportfederaties

·         Medewerkers van Sport Vlaanderen

Meer info 

Meer info krijgen en inschrijven kan je via deze link 

Of mail naar licorice.leroy [at] netwerktegenarmoede.be of bel naar 0497 61 00 24.

 

Beeld: Sport Bay of PlentyInt-Poverty Bay AthleticsCC BY-NC 2.0