14 Gentse clubs schrijven een open brief

item_left

item_right

14 Gentse clubs schrijven een open brief

Pieter

Onder begeleiding van de KAA Gent Foundation schreven 14 Gentse voetbalverenigingen een open brief naar hun voetbalfederatie. De reden: ze verlangen een beleid dat meer oog heeft voor hun basiswerk. De sporter moet terug centraal staan en ze willen erkenning voor de maatschappelijke rol die ze nu al opnemen. (Lees verder onder de foto)

Foto: Arnaud Van de Sompel 

Bouwstenen voor toekomstig sportbeleid

De toon van de brief is scherp, maar de inhoud is doorspekt met een straffe visie. Wij posten de brief graag omdat het voeding geeft voor elke sportprofessional die aan de slag wil gaan met het maken van sociaal sportbeleid. Bovendien is het een mooi voorbeeld van grass roots diplomacy. Het is bewonderenswaardig dat 14 clubs de handen in elkaar slaan om meer aandacht te vragen voor de sociale rol van sport. 

5 aanbevelingen 

In de open brief vind je 5 aanbevelingen. We lezen een pleidooi voor een veel bredere kijk op voetbal. Dat merk je in de 5 aanbevelingen

  1. clubondersteuning is maatwerk: de clubs voeren een pleidooi voor meer basiswerk dat clubs helpt om hen te ondersteunen om nog beter om te gaan met thema's zoals diversiteit en armoede.
  2. verlaag de drempels voor opleiding: sporttrainers hebben nood aan meer handvatten omtrent sociale thema's. De maatschappij komt namelijk dagelijks op hen af.
  3. iedereen is voetbal, voetbal is iedereen: de focus op de sport moet breder: g-voetbal, pleintjesvoetbal, meisjes-en damesvoetbal,...
  4. investeer in voetbalcapaciteit: investeer de winsten van het voetbal in het basiswerk van sportclubs.
  5. een ethische spelersmobiliteit: plaats de jonge sporters centraal, en niet de grotere voetbalbelangen.

Platform sociaal-sportieve praktijken 

De open brief van deze clubs ligt inhoudelijk sterk in de lijn met een recent geschreven memorandum van sociaal-sportieve praktijken. 30 sociaal-sportieve praktijken pleiten daarbij eveneens voor een gedifferentieerd sociaal sportbeleid en meer sociale accenten in het sportbeleid. Dit memorandum, dat mee ondertekend en opgesteld werd door de KAA Gent Foundation, vind je hier