17 oktober, wereldverzetdag tegen armoede: tips voor jouw gemeente

item_left

item_right

17 oktober, wereldverzetdag tegen armoede: tips voor jouw gemeente

ben

Beeld: Towfiqu barbhuiya op Unsplash.com

Volgens de Europese armoede-indicator leeft 19,5 procent van de Belgische bevolking in armoede of heeft een armoederisico. Eén op zes moet rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens en bijna 5% bevindt zich in een situatie van ernstige materiele deprivatie. Vele gezinnen kunnen nog maar net de eindjes aan mekaar knopen. Ze kunnen onmogelijk een financiële reserve opbouwen, zelfs niet met een inkomen uit werk en leven hierdoor in grote onzekerheid. Er is ook een grote invloed op maatschappelijke participatie.

Dat is daarom ook het thema van de editie van 2021 van de acties van de Wereldverzetsdag tegen armoede. Ergens deel van uitmaken, jezelf kunnen zijn, jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen zijn noden van iedereen. Zelf kunnen bepalen hoe je die eigen tijd invult, is broodnodig.

De verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel merken helaas dat de politiek of mensen die niet in armoede leven dit steeds vaker in twijfel trekken. Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede ‘maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen’. Maar keuzevrijheid is juist een belangrijk onderdeel van volwaardige maatschappelijke participatie.

Bekijk de kalender met acties en activiteiten van de verenigingen van het Netwerk tegen Armoede in Vlaanderen en Brussel.

In vele gemeenten gaan er acties door.  Zo gaat in Westerlo, in de schoot van Projecthuis De Dreef, op 17 oktober de filmpremière door van 'Als den hemel op uwe kop valt'. In 21 verhalen brengt de film de drempels en gevoelens in beeld die mensen in maatschappelijk kwetsbare posities ervaren in hun leven. Mensen in maatschappelijk kwetsbare posities spelen de hoofdrollen, ondersteund door andere acteurs. Ze tonen hun leefwereld en hun gevoelens van eenzaamheid, hoop, humor, verwondering en veerkracht. 

Kan je lokaal niet aansluiten bij een bestaand initiatief, hang dan op 17 oktober witte, geknoopte lakens uit het raam. Deze witte lakens staan symbool als ‘ontsnapping uit de armoede’.

Geschiedenis van de Werelddag tegen armoede

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit tot een officiële internationale dag. Vanaf dan komen overal ter wereld mensen van allerlei slag samen om te getuigen en om kenbaar te maken dat ze weigeren armoede nog langer te aanvaarden. Ze tonen hun solidariteit met zij die het slachtoffer werden van een leven van ellende en uitsluiting. Op deze dag staan de getuigenissen van de armen, hun ervaringen en hun hoop op een betere toekomst centraal.