19 bruggenbouwers tussen jeugdwerk, sport en gezinnen in armoede: wat kunnen we van hen leren?

item_left

foto(c)UitDeMarge

item_right

19 bruggenbouwers tussen jeugdwerk, sport en gezinnen in armoede: wat kunnen we van hen leren?

Kris

In 2016 kregen 19 projecten de kans van de Vlaamse Overheid om bruggen te bouwen tussen sport en jeugdwerk en mensen in armoede. Het ISB en Demos ondersteunen deze projecten en houden hun leerervaringen bij. We delen hieronder graag de eerste resultaten.

foto(c)UitDeMarge

In 2017 en in 2018 gingen we langs bij de betrokken projecten en organiseerden we twee keer per jaar een lerend netwerk. Stilaan ontwaren we vier grote thema’s waar de verschillende projecten op inzetten: outreachend en bottom-up werken, individuele toeleiding, verenigingsondersteuning, en samenwerking en netwerkvorming.

Die eerste resultaten gieten we in vier korte filmpjes. Begin 2019 sturen we ze de wereld in. We belichten telkens een werkbare strategie voor lokale besturen om bruggen te slaan tussen sport, jeugdwerk en gezinnen in armoede. Onderaan vind je ook een presentatie die de eerste resultaten samenvat.

Vlaanderen kent een rijk aanbod aan sport, jeugdwerk en cultuur. Vrije tijd zorgt voor ontspanning, gezondheid en ontplooiing. Maar het is ook een belangrijke schakel in een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Nog te veel burgers in een kwetsbare positie zijn ondervertegenwoordigd binnen het bestaande vrijetijdsaanbod. Veel van hun eigen initiatieven blijven ondergewaardeerd.

Lokale besturen beschikken over instrumenten om nieuwe spelers nieuwe kansen te geven. En om bestaande organisaties te ondersteunen om hun drempels weg te werken. Nieuw is dat niet. Er is al veel geprobeerd. Soms wel, maar niet altijd met het verhoopte succes. Alle inspanningen die mensen in armoede niet benadelen, vinden we de moeite waard. Maar soms zijn de bestaande inspanningen niet voldoende of missen ze hun doel. We merken dat een doordachte en doorgedreven aanpak wel z’n vruchten afwerpt en willen iedereen uitnodigen om op zijn terrein een stapje verder te zetten.