20 nieuwe projecten experimenteel jeugdwerk

item_left

foto(c)Jason_Holmberg

item_right

20 nieuwe projecten experimenteel jeugdwerk

Kris

De Vlaamse minister van Jeugd besliste om 20 experimentele jeugdprojecten te subsidiëren voor een bedrag van ruim 800.000 euro. Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften bij de jeugd en de jeugdsector, zijn vernieuwend qua methodiek of inhoud of spreken nieuwe doelgroepen aan.

foto(c)Jason_Holmberg

Bij zes geselecteerde projecten gaat het om bovenlokaal jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap of in een maatschappelijk kwetsbare situatie, een nieuw thema binnen de experimentele subsidielijn. Zo is er het project Bypass van Autisme Limburg, waarin jongeren met autisme via workshops hun talenten ontdekken en waarbij een brug geslagen wordt naar het reguliere aanbod. Het JEUGDLAB-O4 van Oranje-Jeugdwerk zet dan weer in op een aantrekkelijk jeugdwerkaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking (KJMB) in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze regio is bekend als 'witte vlek' op de inclusieve vrijetijdskaart.

Bij de overige projecten ligt de focus op jeugdwerk, cultuureducatie van de jeugd en jeugdinformatie en beleidsparticipatie. Zo wil Doof & Jong Vlaanderen het jeugdwerk in de Vlaamse Dovengemeenschap versterken en uitbreiden, door jongeren onder meer vorming aan te bieden over het jeugdwerk. De vzw Cachet zet met het project ‘Een recht is een recht’ in op de verdere verzekering van de rechten uit het decreet over de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp, die in de praktijk nog niet steeds worden gegarandeerd.

Beeld: Jason Holmberg onder CC BY-NC 2.0.