A fair new world?!

item_left

item_right

A fair new world?!

Ann

Met A Fair New World?! ging Kunstenpunt twee jaar lang op zoek naar concrete pistes voor een inclusiever, duurzamer en meer solidair kunstenveld. Op 2 maart ben je welkom op het slotevent in Theater Antigone (Kortrijk). Daar maak je kennis hoe je met veerkracht, samenhorigheid en solidariteit aan een nieuwe kunstenwereld bouwt. Tijdens hands-on workshops krijg je ideeën, praktijken en tools aangereikt.

De wereld is de laatste jaren sterk veranderd. Dat vraagt veerkracht, samenhorigheid en solidariteit, ook in de kunsten. Sinds de coronacrisis gaat Kunstenpunt in het traject A Fair New World?! op zoek naar hoe we de nieuwe wereld samen kunnen vormgeven op een solidaire manier. Dat doen ze door kennis te verzamelen, experiment aan te moedigen en mensen in gesprek te brengen over hoe we ons anders en beter kunnen organiseren.

Hier vind je een overzicht van ideeën, praktijken en tools die bijeenkomsten en gesprekken inspireerden, rond thema’s als fair practices, duurzaamheid, digitalisering, inclusief werken …

Schrijf je (gratis) in via het inschrijvingsformulier.

Het programma van het slotevent op 2 maart:

Workshops en tools rond het thema Zorgzaam werken

Common Income
Common Income onderzoekt en test systemen van onderlinge solidariteit Eerst krijg je voorbeelden van inspirerende praktijken uit binnen- en buitenland voor de faire (her)verdeling van geld. Daarna brainstormen we samen over modellen die de precariteit onder kunstenaars in Vlaanderen zouden kunnen verkleinen via het collectief delen van inkomen.

Toolbox for Asymmetrical Pay
De Toolbox for Asymmetrical Pay faciliteert gesprek over de eerlijke verdeling van beschikbaar budget voor een project. Naast officiële loonbarema’s en het principe equal pay komen ook andere parameters ter sprake, zoals specifieke individuele noden of privileges. De “ongelijke” verdeling die daaruit voortvloeit kan structurele ongelijkheden compenseren. De tool kent drie stappen die we tijdens deze workshop testen. Wat werkt, wat werkt niet, en zijn er witte vlekken?

Lotto
We spelen Lotto! Een spel waarbij we samen bepalen waar en hoe geld wordt verdeeld. Deelnemers brengen anoniem een som(metje) in op basis van wat ze kunnen missen.Kan Lotto ons anders doen denken over geld? Kan toeval kansen creëren, geld fair herverdelen, het mogelijk maken om collectieve en/of individuele behoeften beter te dienen? Je brengt cash mee die je wil inbrengen in dit kleine experiment: een biljet, kleingeld of niets. Wat ermee gebeurt is deel van de sessie.

Reaching out to the Rich
Op basis van anonieme interviews met mensen die we vanuit ons perspectief als rijk beschouwen, bespreken we onze complexe relaties in de kunsten met rijkdom. Deelnemers vertegenwoordigen om beurten “rijke mensen”. Welkom op een gevoelige sessie van ‘Money Moments’, gesprekken over hoe we kijken naar geld, materiële middelen en de verdeling ervan.

Cases rond het thema Duurzaam internationaliseren

Transnational Fair Practice
Aan de hand van fictieve cases bespreken we culturele, politieke en financiële ongelijkheden bij internationale samenwerkingen. Wat is fair, hoe zou het beter kunnen, welke inspirerende voorbeelden en praktijken bestaan er? We vertrekken van The Letter of Transnational Fair Practice, geschreven door de werkgroep “duurzaam internationaal werken” van A Fair New Idea?!

Workshop rond het thema Digitaal werken

Een Feministische server
A Feminist Server is een gemeenschap van en voor mensen die technologie bewust willen inzetten in hun artistieke praktijken, activisme en maatschappelijk engagement. Ze passen de waarden en ideeën toe uit het Transfeminist Manifesto van Emi Koyama. Tijdens de workshop vertalen we samen stukken uit het manifest naar de verschillende talen aanwezig in de zaal. Zo verdiepen we ons ten gronde in de inhoud en het waardenkader.

Activiteiten rond het thema Meerstemmigheid

Struikelblok
In de installatie “Struikelblok” ervaar je hoe het is om niet op al je zintuigen te kunnen rekenen. Je wordt je bewuster van de bevoorrechte positie van mensen zonder handicap. Zo breekt Struikelblok een lans voor een meer inclusieve aanpak in de kunsten.

Communiceren met dove mensen
Hoe communiceer je met dove en slechthorende mensen als je geen gebarentaal kent? Serge Vlerick brengt je de beginselen van gebarentaal bij en geeft bijkomende tips. Vanuit zijn geleefde ervaring leert hij je hoe doven en horenden goed kunnen samenwerken in artistieke processen.

POC POC Who’s there?
Magali Elali (POC POC who’s there?) nodigt je uit voor de documentaire White balls on walls. Toen regisseur Sarah Vos begon te filmen was zo’n 90% van de kunst in het Stedelijk (Amsterdam) door witte mannen gemaakt. Directeur Rein Wolfs vond dat dat anders moest, maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Een IDFA-genomineerd tijdsdocument van de worsteling van historische en culturele instellingen met hun gebrek aan diversiteit. Na de vertoning faciliteert Kunstenpunt een peer to peer gesprek om indrukken, ervaringen en tips uit te wisselen.

Cripping The Space
Cripping The Space legt een eerste versie voor van hun charter. Ga samen met leden uit de CRIP-community in gesprek over noden en mogelijkheden ivm infrastructuur, communicatie, representatie en productielogica’s. Zo werk je mee aan een ambitieus én haalbaar charter op maat van de CRIP-community en de kunstensector!