Aanbeveling rond participatie in audiovisuele productie

item_left

item_right

Aanbeveling rond participatie in audiovisuele productie

an

Beeld: Uit 'Being Stuck', het resultaat van het filmproject van LUCA filmstudenten i.s.m. Cinemaximiliaan. Hierin maken nieuwkomers in Brussel en filmstudenten samen een zelfportret via film. - (c) Cinemaximiliaan

De audiovisuele praktijk, het werkveld van filmmakers, is steeds minder strak te omlijnen. Genres kruisen elkaar, beeldende kunstenaars doen beroep op filmmakers, video wordt gebruikt bij performance, theater en installaties. Meer en meer is er ook aandacht voor het participatieve, de actieve kunsteducatie en de sociaal-artistieke praktijk. Maar de aandacht voor participatie die te vinden is in het ruime cultuurbeleid (van het Participatiedecreet tot het Kunstendecreet) mist documentairemaker Jan Vromman in het beleids- en onderwijskader van de audiovisuele sector.

Daarom schreef hij een startnota met aanbevelingen waarmee hij in dialoog wil gaan met het VAF, de Unie van Regisseurs en het kunstonderwijs. Zo pleit hij onder meer voor een meer flexibele productielogica met ruimte voor improvisatie en experiment, een beleidskader dat oog heeft voor maatschappelijke kwaliteit en return, de integratie van het participatief denken in het kunstonderwijs en het wegwerken van schotten tussen uitvoerders en bedenkers, tussen kunsttempels en de straat, tussen school en samenleving en tussen specialisten en amateurs.

"Altijd al waren en zijn er filmmakers aan het werk met een sterk maatschappelijk engagement. Het uitgangspunt is er één waarbij kunstenaars, met hun creaties, actief willen bijdragen tot empowerment van mensen, ze werken op 'pijnpunten' binnen een samenleving en ze creëren samen met die mensen. Zowel opleidingen als subsidieverstrekkers laten na dit potentieel echt op de kaart te zetten.

Naar ons aanvoelen moet het participatieve, net als het streven naar diversiteit of duurzaamheid, een plaats krijgen binnen het subsidiebeleid. Impact van creatie is niet alleen te meten aan de uitstraling via de gevestigde distributiekanalen en aan commerciële return; er is ook zoiets als maatschappelijke waarde."

Vanuit Demos ondersteunen we deze aanbeveling en zullen we verdere stappen faciliteren en zichtbaar maken in het brede kunstenveld. De volledige tekst kan je hier lezen.

Blijf je graag betrokken bij de verdere stappen rond deze aanbeveling? Laat hier je gegevens achter en wij houden je op de hoogte.

Jan Vromman, documentairemaker en docent RITCS, nam het initiatief voor deze aanbeveling in het kader van een onderzoeksopdracht rond het participatieve en de ontwikkeling van de educatieve master-opleidingen. De startnota wordt alvast onderschreven door Dēmos, kleinVerhaal, Cie Tartaren en Victoria Deluxe.