Aanbevelingen armoedeorganisaties in coronacrisis

item_left

item_right

Aanbevelingen armoedeorganisaties in coronacrisis

inge

Beeld door Tiago Felipe Ferreira op Unsplash

De armoedeorganisaties (Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Welzijnsschakels, Welzijnszorg en ATD Vierde Wereld) doen concrete aanbevelingen aan lokale besturen, dienstverleners en scholen om mensen in armoede niet aan hun lot over te laten.

De armoedeorganisaties waarschuwen ervoor dat op dit moment heel wat hulpbronnen voor mensen in armoede wegvallen zoals bijvoorbeeld de voedselbedeling, door de wegvallende bevoorrading en vrijwiligers die wegvallen door hun kwetsbaar gezondheidsprofiel. Ze vragen de tijdelijke opheffing van maatregelen zoals uithuiszettingen, afsluitingen van nutsvoorzieningen en beslagleggingen. Om te vermijden dat mensen in armoede nog in moeilijker omstandigheden terecht komen. Ondertussen heeft de Vlaamse Regering deze oproep gehoord en zijn uithuiszettingen verboden tijdens de coronacrisis.

De armoedeorganisaties roepen ook op om proactief het contact met kwetsbare groepen te versterken: "Veel basiswerkingen en sociale voorzieningen moeten noodgedwongen de deuren sluiten, dit zijn vaak de enige plekken waar kwetsbare mensen nog enig sociaal contact kunnen onderhouden en hulpvragen kunnen stellen. We vragen aan lokale netwerken, brugfiguren, vrijwilligers, dienstverleners, om pro-actief mensen te contacteren en te peilen naar dringende noden. We verwijzen hier zowel naar materiële als psychische bijstand. Veel mensen kampen momenteel met verhoogde stress als gevolg van eenzaamheid en angst. Het is belangrijk om het contact met mensen proactief te onderhouden, bijvoorbeeld vanuit maatschappelijk werkers of via telefooncirkels. Ook onze verenigingen gaan op die manier te werk."

Alle aanbevelingen om in onze oren te knopen en het volledig document kan je hier lezen.