Aangepaste werking bij Demos door coronavirus

item_left

item_right

Aangepaste werking bij Demos door coronavirus

hasna

Beeld: Paul Sableman - CC BY 2.0

Onze handen regelmatig wassen met zeep is een heel belangrijke handeling om virussen niet door te geven via deurklinken en andere oppervlakken. Het is helaas bijlange niet voldoende. Daarom hebben wij net als andere organisaties onze werking aangepast om de verspreiding van het coronavirus te vermijden. Deze aanpassingen doen we om zo veel mogelijk te vermijden dat mensen dicht bij mekaar samenkomen en mekaar besmetten:

  • Alvast tot eind mei zijn we niet bereikbaar op ons kantoor. We werken zo veel mogelijk van thuis uit en onze medewerkers zijn dus wel nog via mail of telefonisch te bereiken. Wanneer terug op kantoor te bereiken zijn zullen we dit aankondigen in dit webbericht en op onze Facebook pagina.
  • Voor evenementen in maart en april krijgen deelnemers informatie per mail over een uitstel of annulering. Voor verschillende evenementen is dit al gebeurd.
  • Overlegmomenten en andere afspraken houden we zo veel mogelijk telefonisch of digitaal. Waar mogelijk stellen we deze momenten uit tot een latere datum.
  • Voor kleine bijeenkomsten die moeten doorgaan en waarbij deelnemers dus toch fysiek aanwezig zijn vragen we iedereen om zich strikt te houden aan de richtlijnen: een grote afstand houden tussen deelnemers, een goede handhygiëne toepassen, en andere richtlijnen opvolgen, zoals hoesten in de elleboog of niezen in een zakdoek die we gauw wegwerpen in een afgesloten vuilbak. We vragen aan voorstanders van een persoonlijk overleg om goed te overwegen of dit wel moet, en om extra voorzichtig te zijn wanneer je iemand bent die hoort bij een risicogroep of die regelmatig in contact komt met mensen die horen bij een risicogroep.

We hopen voorts dat iedereen deze huidige situatie serieus neemt. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid om de richtlijnen van de Veiligheidsraad zo veel mogelijk toe te passen, ook bij andere organisaties en in de eigen privésfeer met familie en vrienden. Om te weten hoe wij bij Demos na mei onze bereikbaarheid organiseren, kan je onze website, Facebook of Twitter checken. Wie verdere vragen heeft kan ons team contacteren.