Actieve muziekbeleving voor iedereen

item_left

foto(c)opmaatorkest

item_right

Actieve muziekbeleving voor iedereen

Kris

Veel kinderen zijn zot op muziek. Toch krijgen nog lang niet alle kinderen en jongeren de kans om zelf muziek te maken. Wil jij daar verandering brengen? Zowel het Koningin Mathildefonds als Music Fund kunnen jou en de jonge muzikanten een duw in de rug geven. 

foto(c)opmaatorkest

Koningin Mathildefonds: Music Connects #3

Na de succesvolle oproepen van 2016 en 2017 gaat het Koningin Mathildefonds voor de derde en laatste keer op zoek naar duurzame projecten in originele partnerschappen waar muziek een centrale plaats heeft. Deze projecten bieden aan 0 tot 25-jarigen met een verschillende achtergrond en kwetsbaarheid de kans om mekaar te ontmoeten, zich te engageren en te emanciperen, samen te creëren en hun talenten te ontdekken, te volharden en zich goed te voelen. 

De projecten worden mee ontwikkeld door en voor jongeren en moeten bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren. Zij moeten hen de kans bieden op toegang tot een muzikale wereld en hen de mogelijkheid geven zich te uiten. De uiteindelijke bedoeling is de emancipatie en het welzijn van de kinderen en jongeren die bij het project betrokken zijn.

De oproep richt zich tot alle niet-commerciële organisaties in België. De initiatiefnemers mikken vooral op bestaande initiatieven, waarbij samenwerkingsverbanden tussen actoren uit diverse sectoren sterk worden aangemoedigd en een meerwaarde bieden bij beoordeling van het dossier.

Deadline: 28 november. Meer info en indienen via deze link. Je vindt er ook een overzicht van de goedgekeurde projecten uit 2017 en 2018.

Music Fund

Music Fund is een humanitaire organisatie die vooral muzikanten en muziekscholen in conflictgebieden en ontwikkelingslanden ondersteunt. In heel Europa zamelt Music Fund muziekinstrumenten in die na herstelling een tweede leven krijgen in Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Amerika. Ter plaatse worden ook instrumentenherstellers opgeleid en brede didactische vaardigheden uitgewisseld. Maar wist je dat Music Fund ook in ons land instrumenten ter beschikking stelt voor muziekscholen en organisaties die werken met kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie? Via Music Fund kan je ook oude muziekinstrumenten doneren. Meer info en contactgegevens vind je hier

Wat kan je precies doen?

Zoek je eerder inhoudelijke inspiratie? Check zeker eens het dossier over onze laatste netwerkdag. Hier vind je een uitgebreid verslag van onze sessie over actieve muziekbeleving voor iedereen.