Armoedebarometer kleurt oranje in Vlaanderen

item_left

item_right

Armoedebarometer kleurt oranje in Vlaanderen

inge

De dertiende Armoedebarometer van Decenniumdoelen kleurt oranje: in 275 van de 300 gemeenten is de armoede (zeer sterk) gestegen in vergelijking met 12 jaar geleden. Volgens de organisaties achter de Decenniumdoelstellingen moeten zowel de federale als de Vlaamse regering inzetten op structurele maatregelen tegen armoede. 

De 13de Armoedebarometer evalueert de evolutie van armoede sinds 2008 voor de 300 Vlaamse gemeenten en dus voor Vlaanderen. Dit op basis van 16 indicatoren. De 16 gebruikte indicatoren kunnen we opdelen in drie groepen: armoede-indicatoren (zoals indicatoren van Kind en Gezin), indicatoren die potentiële armoede meten (zoals het aantal huishoudens met leefloon) en indicatoren van inspanningen van gemeenten (zoals sociale woningen maar ook de UiTPAS).

In de Armoedebarometer is de evolutie van al deze indicatoren bekeken en gewaardeerd. Dit wil zeggen, een gemeente die het beter doet dan in 2008 (of ander beginpunt) scoort positief of positiever afhankelijk van de graad van verbetering en omgekeerd. Zo krijg je per indicator een beeld of de gemeente op deze indicator het beter doet of het slechter doet. De economische en sociale gevolgen van COVID-19 komen daar vandaag nog bovenop. OCMW’s, voedselbanken, armoedeorganisaties en sociale organisaties brengen elke dag nieuwe feiten over groeiende en schrijnende armoede. De pandemie verscherpt, verdiept en verbreedt de armoede.

Een greep uit de resultaten:

  • De armoede stijgt sterk tot zeer sterk in 275 van de 300 Vlaamse gemeenten.
  • In 193 gemeenten stijgt de kinderarmoede, in 103 gemeenten blijft de kinderarmoede even hoog als in 2008.
  • Eind 2019 zijn er nog amper 9 gemeenten met een kinderarmoede onder de 2%, in 2008 waren er 60 gemeenten met een kinderarmoede van minder dan 2%.
  • In 220 gemeenten stijgt het aantal personen met een leefloon, in amper 16 gemeenten daalt het aantal personen met een leefloon.
  • In 159 gemeenten stijgt de langdurige werkloosheid, waarvan in 91 gemeenten sterk. In de kleine andere helft blijft de langdurige werkloosheid stabiel en dit ondanks de gunstige economische toestand eind 2019.
  • In 265 gemeenten daalt het aantal schoolverlaters zonder diploma niet, in 115 gemeenten stijgt zelfs het aantal jongeren zonder kansen op de werkvloer.
  • In 284 gemeenten groeit het aantal kandidaat-huurders voor een sociale woning sterk: meer dan 150.000 personen wachten op een sociale woning. De aangroei van het aantal sociale woningen staat hiermee in schril contrast: amper 1.300 woningen komen er per jaar bij. In 40 gemeenten daalt zelfs het aanbod sociale woningen.

Lees hier meer over de Decenniumdoelstellingen en de Armoedebarometer.