Armoedeorganisaties over impact covid 19

item_left

item_right

Armoedeorganisaties over impact covid 19

inge

De gezondheidscrisis door Covid 19 versterkt de armoede in België. Dat blijkt ook uit een ruime bevraging van armoedeorganisaties, door de Koning Boudewijnstichting n.a.v. de Werelddag van Verzet tegen Armoede (17/10).

Beeld: Voedselbedeling Biestebroek Bis, Toestand vzw

De bevraagde organisaties blijven voor enorme uitdagingen staan in de komende maanden. De Koning Boudewijnstichting steunde in het voorjaar zo’n 500 armoedeorganisaties die zich inzetten voor personen in armoede, onder wie dak- en thuislozen, en die met acute moeilijkheden werden geconfronteerd. Zij kregen via een versnelde procedure een forfaitair bedrag van 10.000 euro elk, goed voor ongeveer 5 miljoen euro aan steun in totaal.

Deze organisaties deelden hun inzichten over de impact van de crisis op personen in armoede én op hun eigen organisatie.
• Maar liefst 80% van de organisaties zag hun doelpubliek toenemen.
• Qua doelgroepen valt de stijging van jongvolwassenen (24% van de organisaties meldt een toename van deze doelgroep) en éénoudergezinnen (46%) op. Ook zagen veel organisaties (44%), naast een toename van vluchtelingen en arbeidsmigranten, een opvallende toename van “voordien niet bij hen gekende personen van Belgische origine”.
• 67% geeft aan dat personen in armoede geconfronteerd worden met een ‘verdieping’ van hun problematische situatie: de problemen waarmee ze geconfronteerd worden, nemen toe.
• 45% van de organisaties heeft het ook over een ‘verbreding’: hun doelpubliek wordt met nieuwe, voor hen voordien ongekende, problemen geconfronteerd.

Welke problemen namen toe door de crisissituatie? Eenzaamheid staat op de trieste eerste plaats: driekwart (76%) van de organisaties vangt hiervan duidelijke signalen op van de mensen die ze bereiken. Ook wordt (extreem) sociaal isolement (32%) gemeld. De impact op mentale gezondheid (44%), al dan niet gelinkt aan familiale spanningen, is groot, getuigen organisaties. Niet verrassend: ook de digitale kloof (50%) bleek problematisch tijdens de lockdown.

Het gebrek aan toegang tot voedsel (73%) en basishygiëne zoals douches, zeep, kledij (35%) scoren verontrustend hoog. Ook wordt een toename gemeld van de extreemste vorm van de huisvestingsproblematiek: zowel zichtbare (25%) als verborgen (29%) dak- en thuisloosheid, zijn volgens de organisaties toegenomen.

De coronacrisis bracht voor armoedeorganisaties, gelukkig, ook positieve elementen met zich mee: velen, en zeker vrijwilligersorganisaties, melden een positieve impact op de band met hun doelpubliek (77%), de samenwerking met vrijwilligers (61%) en de lokale bekendheid van hun organisatie (79%). Opvallend: veel (59%) organisaties zeggen dat de crisis een positieve impact gehad heeft qua fondsenwerving; toch meldt meer dan de helft (53%) van de organisaties ook een achteruitgang qua financiële gezondheid van de organisatie zelf.