Campagne #lokaalsociaal

item_left

item_right

Campagne #lokaalsociaal

inge

Met de campagne #lokaalsociaal wil het Netwerk tegen Armoede lokale besturen inspireren om echt werk te maken van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Gemeenten en Ocmw's hebben belangrijke sleutels in handen om armoede structureel terug te dringen. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor een expliciete grondrechtenbenadering. Het lokaal beleid focust soms sterk op allerlei leefstijlprojecten, van tandzorg tot goedkoop koken, bij mensen in armoede. Maar die projecten hebben weinig impact zolang mensen in armoede hun grondrechten niet kunnen realiseren: waardig inkomen, degelijke en betaalbare huisvesting, toegang tot gezondheidszorg,...

Hulpverlening zou veel meer kunnen focussen op rechtentoekenning. Een maatschappelijk werker zou systematisch kunnen nagaan welke rechten van zijn cliënt nog niet in orde gebracht zijn: rond huisvesting, verhoogde tegemoetkoming,... Verder kunnen lokale besturen op heel veel domeinen structurele stappen vooruit zetten: sociale huisvesting stimuleren, veralgemeende derdebetalersregeling ingang doen vinden in eerstelijnszorg, referentieadres toekennen, dringende medische hulp toegankelijk maken, investeren in sociale economie en wijk-werken, correcte toekenning van het leefloon,...

Met een leidraad voor elke gemeente wil het Netwerk tegen Armoede lokale besturen inspireren en met hen in dialoog gaan over hoe we de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting kunnen winnen. Meer info over de campagne vind je hier.