Campagne 'Stop Etnisch Profileren' vraagt juridisch kader tegen etnisch profileren

item_left

item_right

Campagne 'Stop Etnisch Profileren' vraagt juridisch kader tegen etnisch profileren

inge

Onder de noemer ‘Niet Normaal – Stop etnisch profileren’ willen Amnesty International, JES Brussel, Liga voor Mensenrechten, Minderhedenforum, Uit De Marge, Ligue des Droits Humains, MRAX én activist Yassine Boubout sensibiliseren rond etnisch profileren door de politie. De nieuwe campagne wil de stem van deze getuigenissen versterken en roept mensen op om ook hun persoonlijke getuigenis te delen op sociale media onder #nietnormaal. De campagne formuleert ook vijf aanbevelingen aan politici en politie om etnisch profileren te tackelen.

Als de politie je, zonder gegronde reden, controleert omwille van je huidskleur, dan heeft dat een immense impact. Het is vernederend, frustrerend en schaadt het vertrouwen in de politie. Ook de voorbije weken doken onrustwekkende signalen op over etnisch profileren tijdens de lockdown, onder meer via de bevraging van Uit De Marge bij bijna 2.500 kinderen en jongeren. 

De campagne heeft ook vijf concrete aanbevelingen aan politici en politie. Burgemeesters, korpschefs en de minister van Binnenlandse Zaken moeten dringend werk maken van een duidelijk verbod op etnisch profileren in de wet en heldere instructies voor politiemensen op het terrein. Daarnaast pleit de campagne ook voor registratie van identiteitscontroles. De campagne vraagt bovendien om het recht van burgers om politieacties te documenteren beter te beschermen. Daarom moeten politiemensen de opdracht krijgen om het recht om de politie te filmen, te respecteren. De organisaties pleiten ook voor toegankelijke, klachtenmechanismen. Burgers zouden makkelijk klacht moeten kunnen indienen wanneer ze geconfronteerd worden met discriminatie of mishandeling door politiediensten. Lees hier de vijf aanbevelingen van de campagne.